De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Geloof & Kerkwoensdag, 25 februari 2009

RuG investeert 1,5 miljoen in een faculteitsbreed onderzoeksprogramma

Groningen - De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) investeert 1,5 miljoen euro extra in de theologische faculteit. Met het geld is een nieuwe hoogleraar benoemd en wordt een faculteitsbreed onderzoeksprogramma opgezet: De Navolging van God. Het doel: de samenhang binnen de faculteit stimuleren.

,,Het onderzoeksprogramma is interdisciplinair”, legt prof. dr. Geurt Henk van Kooten, decaan van de faculteit, uit. ,,De verschillende vakgroepen, zoals Religiewetenschap, Bijbelwetenschappen en Godsdienstpsychologie, zullen elkaar rond het thema ontmoeten en in debat gaan.”
De vakgroepen hebben hun eigen programma’s en eigen specifieke onderzoeksprojecten. Het nieuwe onderzoeksproject helpt de facultaire medewerkers en studenten de hoofdlijnen voor ogen te houden, vertelt Van Kooten. ,,Hoe specifieker het onderzoek hoe makkelijker het contact met andere vakgroepen binnen de Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap verloren gaat.”

Kruisbestuiving

,,Door aan de samenhang binnen de faculteit te werken worden de verschillende vakgebieden verrijkt met kennis van de anderen. Je krijgt een kruisbestuiving van kennis. In gesprek met anderen kom je misschien vragen en antwoorden tegen die je zelf niet had bedacht.”
De investering is onderdeel van het coryfee-project van de RuG, een impulsinvestering van twintig miljoen euro voor de hele universiteit. Voor negen verschillende faculteiten en departementen worden internationale wetenschappers aangetrokken om te werken aan de RuG.

Internationaal

Doel van de investering is dat de bestaande onderzoeks- en onderwijsactiviteiten meer geďntegreerd en uitgebouwd worden. Ook het samenwerken met internationale universiteiten en het aantrekken van internationale studenten moet met de investering gestimuleerd worden.
,,Het investeringsprogramma is nieuw. We hebben ervoor gekozen, in een tijd waarin de budgetten van universiteiten krimpen, te investeren in het onderzoek. Alle faculteiten krijgen extra financiën, waarmee we juist net dat verschil kunnen maken.”
De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap heeft de primeur met de benoeming van de eerste nieuwe hoogleraar. Per 1 september zal prof. dr. Kocku von Stuckrad (1966) uit Duitsland als hoogleraar Religiewetenschap aan de RuG gaan werken.
,,Von Stuckrad krijgt een dubbele functie. Hij wordt hoogleraar en daarnaast is hij specifiek verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma De Navolging van God. We hebben Von Stuckrad aangesteld omdat hij een toonaangevend wetenschapper is, hij heeft veel gepubliceerd. Daarbij is hij ook breed georiënteerd. Hij is bekend op het terrein van vergelijkende godsdienstwetenschappen en weet veel van de verschillende vakgroepen.”
Von Stuckrad heeft aan Duitse universiteiten in Bremen, Erfurt en Bayreuth gewerkt. Sinds 2003 is hij als religiewetenschapper verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Naast de nieuwe hoogleraar komen er ook een nieuwe universitair docent Religiesociologie, een onderzoeker en twee promovendi.
Het onderzoeksprogramma De Navolging van God staat de eerste jaren centraal. De facultaire staf, promovendi en master-studenten denken samen na over: Imago dei: Rolmodellen, helden en goden - Identificatie als religie-historisch thema.
Daarvoor worden twee keer per jaar internationale wetenschappers uitgenodigd om een lezing te houden in een speciaal college (masterclass) over het thema voor promovendi en studenten van de onderzoeksmaster.

Vergelijking

,,Het gaat om het vergelijkend perspectief. Door naar verschillende religies te kijken zie je verschillen en overeenkomsten. Daarmee word je bijvoorbeeld extra bepaald bij wat eigen is aan een bepaalde religie”, aldus Van Kooten.
De lezingen en de masterclasses over De Navolging van God zullen worden gebundeld tot een boek. Dinsdagavond werd ging het onderzoek van start met een lezing van prof. Hans Bakker over de navolging van God in oosterse religies.
,,Voor onze faculteit geeft het coryfee-project de mogelijkheid het debat rond secularisering, migratie en multiculturalisme en religie duidelijk op de kaart te zetten. Mensen hebben behoefte aan deskundigheid op het terrein van religie.”
De eerste lezing over oosterse religies heeft niet direct betrekking op de Nederlandse situatie, waar vooral het christendom, jodendom en de islam vertegenwoordigd is. ,,Maar juist door het vergelijken van de Nederlandse situatie met ‘het onbekende’, maakt dat we tot scherpere inzichten komen”, meent Van Kooten.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties