De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiowoensdag, 25 februari 2009

Schuldhulp is meer dan vragen: ‘hoeveel sta je rood’
Wouter Smilde
Leeuwarden - In plaats van: ,,hoeveel sta je rood” zou een Leeuwarder met schulden in de toekomst gevraagd kunnen worden: ,,wat wil je bereiken in het leven?” Florijn, wethouder van Sociale Zaken, studeert op een nieuwe manier van schuldhulpverlening waarbij het levensdoel, en niet de schuld centraal staat. Daarbij kan een grote rol zijn weggelegd voor kerken en andere maatschappelijke instellingen.
Bij zo’n nieuwe aanpak kan bijvoorbeeld aan iemand met schulden gevraagd worden, zich een voorstelling te maken van diens gewenste leven over drie jaar. De behandelend ambtenaar zou dan kunnen schetsen hoe de weg daar naar toe eruit ziet. Hypothetisch: maandelijks tweehonderd euro aan schulden afbetalen, minder gaan drinken en verstandig leren boekhouden. Zelfs: dat je bij zo’n operatie best eens een zetje in de rug kunt gebruiken van betrokken personen.
De rol van de gemeente kan daarin beperkt blijven, denkt Florijn. Een betalingsregeling via de gemeentelijke kredietbank en toezicht tijdens het traject. Maar bij al die andere dingen - warm menselijk contact, cursussen, wijs advies, praktische hulp, scholing - ligt een schone taak voor instellingen, kerken en andere maatschappelijke organisaties. Die kunnen ook helpen bij het eerder opmerken van mensen met schulden.
De voornaamste hulp die gemeenten nu leveren, verloopt via de gemeentelijke kredietbanken. Die helpen mensen met hoogopgelopen schulden bij het treffen van betalingsregelingen of het saneren van de schuld. Soms is het ronduit zonde hoe geld uit de gemeentekas daaraan wordt besteed, vindt de wethouder. ,,Als we eerder weten dat mensen schulden hebben, zouden we van hetzelfde budget veel meer mensen kunnen helpen en bovendien voor elk persoon meer kunnen betekenen.”
Florijn wil inwoners met schulden ook meer perspectief kunnen bieden. ,,Nu weet iemand die een regeling heeft gekregen alleen dat hij de komende drie jaar wekelijks maar vijftig tot tachtig euro te besteden heeft. Mensen zouden meer moeten hebben om naar uit te kijken.” Het nadenken over een nieuw model van schuldhulpverlening is nog een pril stadium. In Utrecht wordt geëxperimenteerd met een dergelijke methode.

Advies ingewonnen

Florijn volgt die proef. Ook heeft hij advies ingewonnen bij personen die in Nederland veel in de schuldhulpverlening betekenen. Afgelopen maandag heeft hij zijn ideeën voor het eerst besproken met de betrokken ambtenaren. Voor de zomer verwacht Florijn meer duidelijkheid te hebben over het eventuele nieuwe beleid.
De wethouder vertelde gisteravond over het idee, op een bijeenkomst op het stadhuis voor politici en kerken. Die spraken daar over de oprichting van een platform van diaconieën. Dat kan gaan werken als gesprekspartner met de gemeente rond schuldhulpverlening. De kerken kunnen er veel aan hebben om te weten hoe de gemeente mensen verder kan helpen, en de gemeente kan veel aan de kerken hebben, was de algemene conclusie. Want ze delen een rol: de zorg voor mensen die in de knel zijn gekomen.
iMorgen in het Friesch Dagblad meer over de oprichting van het platform

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties