De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Regiozaterdag, 14 maart 2009

Daklozenopvang Zienn ontkomt niet aan miljoenenbezuiniging
Opvang bereidt zich voor op de klap

Leeuwarden - Ondanks een ferme lobby om het tij te keren, lijkt Fryslân niet te ontkomen aan een miljoenenbezuiniging op daklozenopvang. De organisatie Zienn, die veel thuislozen onderdak biedt, bezint zich daarom op manieren om met minder geld rond te kunnen komen.

De instelling rekent erop dat de gehele Friese opvang jaarlijks 2,2 miljoen euro minder budget zal krijgen van het rijk. Dat is een minder grote bezuiniging dan de aanvankelijk aangezegde korting van 3,7 miljoen euro, maar het is toch een grote hap uit de middelen. Als er geen alternatieven worden bedacht kunnen mogelijk honderden Friezen zonder onderdak geen hulp meer krijgen. Bij de volledige bezuiniging van 3,7 miljoen zou de niet te helpen groep tot vijfhonderd personen groot kunnen zijn, schat de organisatie.
Om het zwartste toekomstperspectief af te wenden, heeft Zienn voor intern gebruik een aantal scenario’s uitgewerkt waarbij de financiële klap wordt gedempt. Die toekomstverkenning was gisteren af.
Het document neemt de lichtere bezuiniging van 2,2 miljoen euro als uitgangspunt. Om die kloof te overbruggen, stelt Zienn voor creatief om te gaan met subsidieregelingen en wetten. Een project dat wonen en zorg combineert krijgt nu bijvoorbeeld steun uit één regeling. Als de steun daaruit slinkt, kan het helpen gesplitst een beroep te doen op twee (andere) regelingen: één voor het woon- en één voor het zorgdeel. Zienn zal daarvoor vaker een beroep doen op de WMO, WWB en op participatiepotjes van gemeenten, voorspelt directeur Kees van Anken.
Een tweede manier om met de bezuiniging om te gaan, is meer aansturen op uitstroom. Hoe meer thuislozen weer op eigen benen kunnen staan, hoe minder tegelijk een beroep doen op opvangvoorzieningen. Die maken daardoor minder kosten. Dat ligt in lijn van de scherpere koers die Zienn toch al is gaan varen. In een gisteren officieel geopende nieuwe opvangplek in Leeuwarden, doen de voormalig thuislozen veel meer dingen zelf: boodschappen, koken, de was doen. Dat bereidt hen eerder dan voorheen voor op een zelfstandig leven.
Tot slot wil Zienn nog meer energie te steken in begeleiding die voorkomt dat mensen op straat belanden. Bijvoorbeeld trainingen in hoe je verstandig met geld omgaat. Preventie is veel goedkoper dan behandeling. Van Anken: ,,Voorkomen dat iemand dakloos wordt, kost ons zo’n tienduizend euro. Iemand opnemen in een voorziening kost tussen de veertig en vijftigduizend euro per jaar.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties