De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Geloof & Kerkdinsdag, 17 maart 2009

Commissie en werkgroep onderzoeken hoe de kerkorde van de PKN functioneert
‘Kinderziektes moeten eruit’

Utrecht - Na vijf jaar Protestantse Kerk in Nederland komt er een herziening van de kerkorde. Het document gaat echter niet op de schop. ,,We gaan onderzoeken of het werkt in de praktijk. De kinderziektes moeten eruit.”

Door Hanneke Goudappel.
De kerkorde - met daarin alle afspraken en regels die de kerk heeft gemaakt - is geen veelgelezen boek. Er zijn maar weinig mensen die weten wat er precies in staat. Maar dat is ook niet erg, vindt ds. Wim Beekman uit Koudum, voorzitter van de commissie die de kerkorde gaat evalueren. ,,Het burgerlijk wetboek of de grondwet kent ook bijna niemand. Maar weinig mensen hebben dat in de kast staan, maar toch is het wetboek wel belangrijk. Het geeft richting aan ons samenleven.”
En dat is nu precies de bedoeling van de kerkorde, maar dan voor de kerk. De huidige kerkorde is vijf jaar geleden bij de fusie van de hervormden, gereformeerden en Lutheranen ontstaan. Er is lang over de precieze inhoud gesteggeld. Het is niet slechts een boek vol reglementen, aldus ds. Lieuwe Giethoorn, projectleider van de kerkorde-evaluatie. ,,De kerkorde geeft aan hoe we samen kerk willen zijn. Dat we als plaatselijke gemeenten niet als los zand aan elkaar hangen, maar met elkaar verbonden zijn.”
Nog voor de kerkorde in april 2004 van kracht werd, besloot de synode (landelijke kerkvergadering) dat hij na vijf jaar geëvalueerd zou worden. Níét met de bedoeling het document drastisch te gaan veranderen. ,,De bedoeling van de kerkorde willen we niet aantasten”, zegt ds. Giethoorn. ,,Doel is om te kijken of de regelingen uit de wettekst ook wérken in de praktijk”, verwoordt Beekman. ,,Hoe kan het hier en daar misschien beter, meer in overeenstemming met deze tijd.” Daarbij kunnen mensen bijvoorbeeld denken zaken die regels vereenvoudigen, kosten besparen of de bewegingsvrijheid voor gemeenten bevorderen. ,,De kerkorde mag best achterin de kast liggen. Maar als je ’m nodig hebt, is hij dan ook goed te hanteren?”, aldus Giethoorn. ,,Dat willen we weten.”

Motor en stuur

De commissie die de de kerkorde gaat evalueren, is aangesteld door de landelijk kerkvergadering. Deze commissie wordt bijgestaan door een werkgroep vanuit het dienstencentrum die het meeste onderzoekswerk zal verrichten. ,,De werkgroep is de motor, die doet het werk, de commissie is het stuur”, illustreert Beekman. De werkgroep rapporteert aan de commissie, en die weer aan de synode. Bedoeling is dat het in november al op de agenda staat van de landelijke kerkvergadering.
De evaluatie is grondig opgezet. Alle geledingen van de kerk kunnen hun zegje doen. Zowel kerkenraden, (algemene) regionale en landelijke kerkvergaderingen, en andere commissies en colleges binnen de kerk hebben een vragenlijst opgestuurd gekregen. Honderd plaatselijke gemeenten hebben zo’n brief ontvangen.
,,Tweede stap is dat we als werkgroep met een selectie van de verschillende doelgroepen gesprekken gaan voeren”, vertelt Giethoorn, projectleider van het gehele project. Zo’n dertig gesprekken in totaal. De zes commissieleden kunnen het zelf aangeven wanneer ze ook bij die gesprekken willen zijn. ,,Alle doelgroepen kunnen aangeven wat ze vanuit hún praktijk goed vinden werken, wat ze beter vinden kunnen en waarvan ze zeggen: dit werkt absoluut niet”, vult Beekman aan. ,,We praten met jan en alleman.”

Kleine gemeenten

De zes commissieleden hebben elk hun eigen insteek en inbreng in de commissie. Voorzitter Beekman zit er als dorpsdominee. Hij zal speciaal letten op hoe de kerkorde uitwerkt op ‘de kleine gemeenten’. Daarvan telt Fryslân er heel wat. Zelf is hij predikant van de Protestantse Gemeenten Molkwerum en Warns. Als gemeentepredikant heeft hij wel een aantal punten waar hij tegenaan loopt in de huidige kerkorde. ,,In onze classis kost het vaak heel veel moeite om een voorzitter te vinden. Wanneer een emerituspredikant dan zegt: ik heb wel tijd en wil dat wel doen, mag dat niet volgens de kerkorde. Voorwaarde is dat de voorzitter een van de dienstdoende predikanten is. Dat veroorzaakt een hele toestand. Zo’n emerituspredikant moet in de huidige situatie eerst in een gemeente als ouderling worden bevestigd, en vervolgens door zijn kerkenraad worden afgevaardigd.”
Een ander prangend punt betreft de kerkelijk werkers. ,,Wat ik zelf heel graag vanuit deze hoek van het land zou willen, is dat in de kerkorde nu eens goed wordt geregeld dat kerkelijk werkers mogen voorgaan”, aldus Beekman. ,,Dat gebeurt al heel breed, maar formeel mag het nog steeds niet. Maar als ze geen kerkdiensten zouden leiden, zou 30 procent van de diensten in Fryslân op zondag niet door gaan.” Het gaat Beekman niet om de principiële invalshoek. ,,Als de synode zegt: we willen geen kerkelijk werkers op de preekstoel uit principe, dan moeten we ons daaraan houden. Maar dat heeft wel consequenties en daar moet goed naar worden gekeken.”

Duur

Iets wat vorig jaar op de landelijke kerkvergadering ook al naar voren kwam, is de vraag of de samenstelling van de synode wel moet blijven zoals hij nu is. Een heel belangrijk punt, vindt Beekman. ,,Er zitten nu liefst 150 mensen meerdere keren per jaar op de synode. Dat kost echt handen vol geld aan reis- en verblijfskosten. En de synodevergaderingen zijn er nodeloos ingewikkeld door. Destijds is besloten dat de regionale kerkvergaderingen zowel een hervormde als een gereformeerde moesten kunnen afvaardigen. Het is goed om de vraag te stellen: is dat nu nodig, of niet?”
Via een digitale brievenbus op de site van de PKN kunnen ook gemeenteleden (en wie maar wil) hun mening geven over de kerkorde. De commissie gaat begin zomer alle reacties, vragenlijsten en inhoud van de bundelen en de trends eruit weergeven. Die trends zet ze in een rapport voor de synode. Díe moet dan definitief besluiten wat er aan de kerkorde moet veranderen.
iMeer informatie: www.pkn.nl/evaluatie. Aan de linkerkant staat ook de link naar de brievenbus

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties