De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiozaterdag, 25 april 2009

Doorverkopen van dubieuze leningen is van alle tijden, blijkt uit onderzoek naar schrijfplankje uit 29 na Christus
Nieuwe vragen door nieuwe tekst Tolsum

Leeuwarden - De nieuwe lezing van de tekst op het schrijfplankje van Tolsum heeft een lawine aan vervolgvragen op gang gebracht. Waar komt het vandaan? Hoe kwam het in Tolsum terecht? En waar hebben we het eigenlijk over?

Door Erik Betten.
Gisteren waren Nederlandse specialisten en enkele internationale zwaargewichten bijeen op het symposium dat het Fries Museum en Tresoar hadden georganiseerd rond het Romeinse schrijfplankje. Professor Swalve uit Leiden, specialist in Romeins recht, beantwoordde de vraag over de status van het schrijftafeltje, dat in 1914 werd opgegraven uit de terp van Tolsum, onder Tzum .
,,Het is een cautio, de formele optekening van een schuld van de ene persoon aan de andere”, legde hij uit. Swalve wees op een bepaalde formule in de Latijnse tekst die de schuld ook voor anderen interessant maakt. ,,Die formule stelde iemand in staat om het recht op uitbetaling van die schuld, over te nemen. Daar werd druk in gehandeld.” Een concept dat verrassend modern aandoet in het licht van de huidige kredietcrisis, die een gevolg is van het doorverkopen van dubieuze leningen .
Ook werd op het symposium de vraag behandeld of de tekst in het toenmalige Friesland is opgetekend. De meeste experts hielden het voorzichtig op het Nederlandse gebied of eventueel het huidige Duitsland. De vermelding van een Bataaf en van een legioen dat hier destijds actief was, maakt dat zeer waarschijnlijk.
Hoogleraar Galestin van het archeologisch instituut in Groningen durfde wat verder te gaan. Hij suggereerde dat Winsum er mogelijk iets mee te maken heeft. Galestin - die eerder al met de nu bevestigde datering in 29 na Christus kwam - stelt dat er genoeg Romeinse resten in Winsum zijn gevonden om te bewijzen dat zij daar in de eerste eeuw na Christus waren. ,,Friesland werd in die tijd als onderdeel van het Romeinse rijk gezien.” We weten dat het plankje - een van de drie die in samenhang het document vormden - in Tolsum in de diepste grondlagen is gevonden. ,,Het is dus waarschijnlijk al in de Romeinse tijd op de terp beland.”
Het publiek liet zich even verleiden tot speculaties over hoe het plankje in Tolsum zou zijn beland. Maar Goffe Jensma van de Universiteit Groningen waarschuwde voor dit soort nattevingerwerk. Hij wees erop dat de oude lezing meer dan negentig jaar voor waar is aangezien, mede door de autoriteit van de specialist, professor Vollgraff. Ook deze nieuwe versie ontleent zijn geloofwaardigheid aan het gezag van de onderzoekers. Uiteraard in combinatie met de nieuwe visualiseringstechnieken die zij hebben gebruikt. Jensma pleitte dus voor een discussie op basis van die onderdelen, waar de ruimte voor speculatie het kleinst is.
Een knelpunt voor verdere interpretatie is het ontbreken van de andere twee delen van het plankje, maar ook het ontbreken van andere plankjes uit deze uithoek van de Romeinse wereld. ,,Start digging!”, grapte Roger Tomlin, een van de Britse experts die voor de nieuwe lezing zorgde. Wie weet wat er nog in de diepste lagen van de Friese terpen te vinden is.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties