De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Geloof & Kerkdinsdag, 19 mei 2009

Website helpt je aan gebedsbuddy via internet
Leeuwarden - Bidden voor elkaar kan sinds vorige week ook via internet. Het is iets wat de nieuwe website www.samenbidden.net sinds woensdag aanbiedt.
Daarbij gaat het niet om het achterlaten van een berichtje op een website, maar kunnen personen die gebed vragen en aanbieden anoniem aan elkaar gekoppeld worden. ,,Op drie niveaus: via de gebedsmonitor op de site, een landelijk netwerk van bidders en via het koppelen aan een gebedsbuddy’’, aldus Rolof Mulder. De site www.samenbidden.net is een initiatief van www.aanbidding.net, een 24 uursradiozender op internet die al drie jaar bestaat en is gestart door Mulder en een aantal medewerkers.
De initiatiefnemers geloven in de kracht van het gebed en hoe dat daadwerkelijk dingen kan veranderen in levens van mensen. ,,Iedereen heeft wel eens tijden in zijn of haar leven dat het tegen zit en dat je het fijn vindt als er mensen voor je bidden. Dat geeft je morele steun en het richt je blik op God die je wilt helpen en steunen, bijvoorbeeld bij relatieproblemen, ziekte en andere problemen of uitdagingen.”
Tienduizend mensen hebben inmiddels een mail gekregen dat ze aan de gebedssite kunnen deelnemen. Ook komt er een advertentiecampagne voor het initiatief met als motto ‘Mag ik voor je bidden?’. ,,Mensen die bidden en mensen die gebed vragen vinden elkaar nu”, aldus Mulder. Wil iemand bijvoorbeeld voor één persoon bidden per week dan kan hij dat aangeven op de site. ,,Je krijgt dan elke week een gebedsverzoek, of meer als je voor meer mensen wilt bidden.”
Je kunt ook een gebedsbuddy voor iemand worden. ,,Alles blijft anoniem, maar je kunt wel berichtjes uitwisselen met je gebedspartner. Je trekt dan ook wat langer met elkaar op.” Die berichten worden wel steekproefsgewijs gemonitord, vertelt Mulder. ,,Dit is om misbruik te voorkomen. Er zijn ook kwaadwillige personen op internet en je moet voorkomen dat die misbruik van de ander maken. Privégegevens, zoals adressen, moet je ook niet uitwisselen.”

Aanbeveling

Het is niet zo dat er ‘geneusd’ wordt in de gebeden om te lezen wat mensen schrijven, benadrukt Mulder. ,,Het gaat er om dat mensen hier veilig aan mee kunnen doen.”
In de eerste week hebben zich al honderd mensen aangemeld voor een gebedsverzoek. Vijftig mensen willen wel bidder zijn. ,,Iedereen kan zich opgeven om te bidden, maar als je een gebedsbuddy wil worden en berichten gaat uitwisselen, gaat er eerst een e-mail naar een ouderling of voorganger die jij opgeeft. Deze geeft dan aan of de buddy aan te bevelen is.”
i www.samenbidden.net

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties