De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodinsdag, 19 mei 2009

Weidevogels hebben dit voorjaar langer nest- en kuikenbescherming nodig
Vogelwachters nog niet klaar

Earnewâld - Vogelwachters kunnen nog niet met vakantie. De commissie nazorg van de Bond van Friese Vogelwachten heeft hen opgeroepen alert te blijven.

Veel weidevogels zijn nog aan het broeden en dat betekent dat de vogelwachters langer aan nest- en kuikenbescherming moeten doen. Dat verklaart Marten Douma, voorzitter van de commissie nazorg. Meestal zit het seizoen er eind mei op voor de vogelwachters, maar veel kieviten (ljippen) en grutto’s (skriezen) zitten nu nog op (tweede) legsels te broeden en hebben daarom bescherming nodig, aldus de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW). Veel boeren hebben hun landerijen al gemaaid of zijn van plan opnieuw te maaien. Na de eerste snee zijn veel weidevogels opnieuw begonnen met de eiproductie en zij hebben daarom nu extra steun nodig.
Op veel plaatsen in het land worden hele percelen grasland gemaaid of akkers omgeploegd, terwijl hier veel weidevogels zitten. Vorige week moest een boer in de Eemerwaard bij Baarn zijn werkzaamheden stil leggen, omdat hij niks aan weidevogelbescherming had gedaan en er tientallen legsels en kuikens vernield zouden worden. Een oplettende weidevogelliefhebber schakelde een bijzonder opsporingsambtenaar van de gemeente in die de boer een proces-verbaal gaf vanwege overtreding van de Flora- en Faunawet.
Volgens vogelliefhebber Age de Jong uit Scharnegoutum worden weidevogels op grote schaal om zeep geholpen, omdat boeren en nazorgers te laks zijn. ,,Het is buitengewoon vreemd dat boeren bij het bewerken van hun landerijen, ongestraft de bij de wet beschermde vogels mogen verstoren, verjagen en hun eieren mogen vernietigen. Maďsvelden waar soms tientallen kievisteieren liggen, worden omgeploegd. Wrang is het dat politie en AID wel actief mensen opsporen die bijvoorbeeld zwarte kraaien vangen maar werkelijk niets doen tegen het doden van weidevogels.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties