De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Geloof & Kerkvrijdag, 12 juni 2009

Prof. dr. Noort Ridder in Orde van de Nederlandse Leeuw
Groningen - Prof. dr. Ed Noort is gisteren koninklijk onderscheiden. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De onderscheiding werd hem in het Academiegebouw uitgereikt na zijn afscheidscollege aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Noort is sinds 1993 aan de RUG werkzaam als hoogleraar Israëlitische letterkunde, de uitlegging van het Oude Testament, de geschiedenis van de Israëlitische godsdienst en de intertestamentaire letterkunde. Hij wordt gezien als een wereldwijd gezaghebbende oudtestamenticus.
De in Haarlem geboren Noort (1944) is tevens een van de meest prominente vertegenwoordigers van de Nederlandse en Duitse traditie in de wetenschappelijke bestudering van het Oude Testament, en wordt algemeen gezien als dé kenner van het bijbelboek Jozua.
Vanwege zijn opleiding aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de universiteiten van Kampen en Göttingen, en werkzaamheden als hoogleraar aan de universiteiten van Kampen en Hamburg is Noort als geen ander thuis op het snijvlak van de Duitse en de Nederlandse godsdienstwetenschap. Het wetenschappelijke werk van Noort is met vier monografieën en meer dan honderd wetenschappelijke artikelen zeer omvangrijk. Hij is sinds 1998 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en tegenwoordig ook lid van het dagelijks bestuur.
Noort heeft onder meer een gasthoogleraarschap aan Princeton University aangeboden gekregen (1998) en is sinds 2003 research fellow van het Center of Theological Inquiry in Princeton en honorair hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch (2006).

President

Zijn grote internationale erkenning blijkt uit Noorts benoeming tot president van het Colloquium Biblicum Lovaniensis voor het jaar 2010 door de Katholieke Universiteit Leuven en de Université Catholique Louvain; een conferentie die alle oudtestamentici van de wereld samenbrengt en waarvan men slechts eenmaal president kan zijn.
Noort is naast zijn hoogleraarschap ook predikant in de Protestantse Kerk gebleven. Sinds 1997 is hij verbonden aan de Protestantse Gemeente Hoogezand-Sappemeer. In die hoedanigheid zet hij zich tevens in voor de postacademische nascholing van noordelijke predikanten. Noort kreeg de onderscheiding tevens voor zijn buitengewoon verantwoordelijkheidsgevoel en maatschappelijk engagement. Hij zette zich na De Wende in 1989 in voor de ontwikkeling van de godsdienstwetenschap aan Oost- en Midden-Europese universiteiten. Volgens de RUG vervult hij met zijn enthousiasme en tomeloze inzet een uitzonderlijke voorbeeldfunctie binnen en buiten de universitaire gemeenschap.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties