De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Geloof & Kerkvrijdag, 12 juni 2009

Youth for Christ Leeuwarden focust zich meer op wijk- en schoolwerk
Café Vox van YfC sluit deuren

Leeuwarden - Het café Vox van Youth for Christ in Leeuwarden gaat dicht. Verschuiving van het werk naar de wijken en de kosten van het pand in de binnenstad zijn de redenen. Na 37 jaar is volgende week zaterdag het afscheid.

Door Lodewijk Born.
Vox, voorheen de koffiebar ‘Kings Inn’, is voor velen de plek geweest waar ze samen over het geloof hebben gepraat, bijbelstudies hebben gevolgd of tijdens andere avonden tot diep in de nacht vertoefden. Waar gebeden werd, maar ook gehuild en gelachen. Als de muren konden praten, kon je er een boek van volschrijven met de levensverhalen en getuigenissen van hoe God en de Bijbel werkt. Het pand aan de Nieuwesteeg was bijna vier decennia de thuisbasis van het werk van Youth for Christ in de Friese hoofdstad.
De afgelopen jaren heeft er in de aanpak van Youth for Christ een verschuiving plaatsgevonden. Het was eerst belangrijk om centraal in de stad aanwezig te zijn, met een koffiebar als plaats van ontmoeting, zoals Vox. Dat is helemaal veranderd, vertelt Robert Colijn die dit jaar tien jaar werkzaam is voor Youth for Christ en kantoor houdt in Vox. ,,De jeugdcultuur verandert en daarom is de tendens om meer wijkgericht te gaan werken, om te decentraliseren. Door een wijkgerichte aanpak is er meer mogelijkheid tot een individuele relatie en groei. Jongerenwerk van tegenwoordig draait om relaties. Daarvoor móet je naar de plek waar ze het meest zijn: hun ‘eigen terrein’, zoals de scholen.” In twee tot vier jaar kun je zo een intensieve relatie opbouwen, aldus Colijn.
De keuze om het pand te verlaten is ook mede ingegeven doordat het aantal giften voor de kerkelijke organisatie afneemt. ,,Daardoor werd het moeilijk om dit pand aan te houden.” Naast de kantoorfunctie waren er nog twee Rock Solid-clubs die gebruik maakten van het pand. Ook was Vox op vrijdagmiddag open. ,,Maar dat liep al tijden niet meer goed.”

Reünie

In 2007 werd in Vox nog het veertigjarig bestaan van Youth for Christ Leeuwarden gevierd met een reünie. Het pand was voorheen een slagerij en werd destijds helemaal verklust voor het in 1972 open ging. Colijn: ,,Het is jammer dat we hier weggaan en er is ook wel een gevoel van weemoed dat het nu na veertig jaar ophoudt op die plek. Tegelijkertijd zijn we ook realistisch: tijden veranderen en het werk ook. Dat zie je in het hele land. Maar Youth for Christ gaat niet weg uit Leeuwarden. De jongeren in Leeuwarden zijn en blijven belangrijk voor ons.’’
Zo zijn er op dit moment gesprekken gaande met CSG Comenius (locatie Esdoornstraat) over het aanstellen van een jongerenwerker vanuit de afdeling Switch Onderwijsprojecten van Youth for Christ. ,,Zij willen toe naar meer identiteitsgebonden jeugdwerk op de scholen. Voor Youth for Christ Nederland zou deze aanstelling uniek zijn, omdat op de andere drie scholen, waar Switch jongerenwerk doet, dit niet-identiteitsgebonden werk is.”
Wat ook doorgaat is het tienerwerk dat nog steeds groeit over de hele provincie, aldus Colijn die tegenwoordig Coach Kerkenwerk is voor Youth for Christ in de drie noordelijke provincies. ,,Er zijn nu vijftig tot zestig clubs. Dat heb je het over Rock Solid, Solid Friends en Rock Steady. Je ziet dat steeds meer kerken ontdekken dat jongeren graag naar deze clubs komen en soms zelfs niet-christelijke vrienden meenemen.” Voor de twee Rock Solid-clubs die nu nog samen komen in Vox wordt nog aan een oplossing gewerkt. ,,We zetten die jongeren echt niet op straat.’’
Volgende week zaterdag, 20 juni, is er een laatste bijeenkomst in Vox. ,,’s Middags is er een ontmoeting voor allen die willen komen. Bijvoorbeeld mensen die in het verleden ook bij Vox of de Kings Inn betrokken waren. ’s Avonds is er een wat formelere ontmoeting, waarin we terugblikken en vooruitkijken. Youth for Christ blijft bouwen aan krachtig jongerenwerk.’’
i De laatste ontmoetingsbijeenkomst is van 14.00 tot 18.00 uur. Om 19.30 uur begint de viering en informatie-avond in het pand aan de Nieuwesteeg 1. www.yfcleeuwarden.nl

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties