De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiovrijdag, 12 juni 2009

Adema: spoorlijn Heerenveen-Groningen moet eerlijke kans krijgen
Markt mag ’n jaar puzzelen op spoor

Drachten - De markt krijgt het komende jaar de kans een plan te maken voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn tussen Heerenveen, Drachten en Groningen. Het is te vroeg om de lijn nu al af te schieten, vindt gedeputeerde Adema. Vier marktpartijen hebben volgens hem interesse.

In de politiek verliest de aanleg van spoor tussen Heerenveen en Groningen via Drachten aan steun. In Groningen wordt het geld dat er voor beschikbaar is gesteld liever gestoken in de ondertunneling van de zuidelijke rondweg en in Fryslân voeren VVD en FNP - van meet af geen voorstanders van de lijn - de druk op. Zo vrezen de oppositiepartijen voor grote kostenoverschrijdingen, nu de spoorlijn volgens een onderzoek al zeker 650 miljoen euro gaat kosten, terwijl er gerekend was op 577 miljoen euro.
Adema is er echter van overtuigd dat de spoorlijn ook voor minder geld kan worden aangelegd. ,,De markt vindt dit een interessante lijn. Er zijn marktpartijen die zeggen: geef ons die 577 miljoen en we leggen en exploiteren die lijn.” De gedeputeerde wijst er bovendien op dat een spoorlijn over de Afsluitdijk, waar VVD en FNP het geld liever heen zien gaan, een stuk duurder is. Pas als blijkt dat spoor tussen Heerenveen en Groningen niet exploitabel is, dán wil Adema weer kijken naar een spoor- of andere snelle openbaar-vervoerverbinding over de Afsluitdijk. ,,We kiezen op dit moment voor Heerenveen-Groningen.”
Over een jaar is volgens Adema duidelijk of er een marktpartij in staat is het spoor tussen Heerenveen en Groningen aan te leggen. Vooralsnog staan de collegepartijen vierkant achter de aanleg van het nieuwe spoor. Het CDA en de ChristenUnie vinden dat er ,,niet gerommeld mag worden aan het totaalpakket”. En PvdA-fractievoorzitter Bert Versteeg heeft kort geleden nog gezegd dat zijn partij de belofte dat Drachten aan het spoor komt nakomt. Voor de PvdA is het totale pakket compensatiemaatregelen voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn echter niet heilig.
Het baart de FNP zorgen dat de risiso’s op overschrijdingen op het bordje van de provincie komen. Statenlid Douwe Bijlsma vindt dat de bijdrage van de provincie Fryslân aan het compensatiepakket niet de 242 miljoen euro mag overschrijden. Hij ziet echter al tekorten van honderden miljoenen op zich af komen en vreest scenario’s als bij de aanleg van de Betuwelijn en de Noord-Zuid-metrolijn in Amsterdam.
Adema vindt dat de FNP de medewerkers van de provincie ,,ernstig tekort doet”. Hij attendeerde erop dat de provincie bij de aanleg van aquaducten in de Zuidwesthoek en de verbouw van de A7 in Sneek ,,ver binnen het budget” is gebleven.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties