De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Regiowoensdag, 17 juni 2009

CU: deze non-discussie was eens, maar nooit weer
Goos Bies
Leeuwarden - Tenenkrommend en met samen geknepen billen. Zo heeft fractievoorzitter Albert Oostland van de ChristenUnie het debat tussen de coalitiegenoten CDA en PvdA over de verkoop van Nuon en de besteding van de opbrengst daarvan vorige week aangekeken. Oostland sprak gisteren na afloop van de met een compromis gesmoorde politieke crisis van een ,,non-discussie”. ,,Wat ons betreft was dit eens, maar nooit weer. We zijn hier nog niet over uitgesproken.”
Voor de ChristenUnie kwam de CDA-inbreng bij het Nuon-debat vorige week als een donderslag bij heldere hemel. Het CDA stelde dat wat de christendemocraten betreft van de Nuon-opbrengst van 1,25 miljard euro maximaal 400 miljoen mocht worden aangewend om projecten mee te betalen. Veel meer dan coalitiegenoot PvdA zou willen. Die probeerde dat met een amendement - een tekstwijziging in een besluit - weer te voorkomen.
,,Met enige verbijstering heeft de ChristenUnie het schouwspel aanschouwd”, zo blikte Oostland met gevoel voor ironie terug. ,,In het Nuon-debat zetten onze vrienden van het CDA onverwacht hard in. De ontzetting bij onze vrienden van de PvdA was bijna voelbaar. Een steeds grimmiger wordend steekspel was onontkoombaar.”

Dwarse peuter

Irona Groeneveld van GrienLinks staat nog steeds voor raadsels. ,,Ik constateer dat er iets heel geks gebeurd is. Er lag een amendement waar een meerderheid voor was, en dan begint een partij (CDA, GB.) die niet die meerderheid heeft ineens zó om zich heen te slaan en te gillen en te brullen dat er weer wordt onderhandeld. Ik heb altijd geleerd dat je een dwarse peuter oppakt, een stevige tik voor de billen geeft en de mond laat houden.”
Volgens Oostland was het een overbodige discussie waarover het college van Gedeputeerde Staten vorige week dreigde te vallen. ,,Als het CDA gelijk het amendement van de PvdA had overgenomen, was er nog alle ruimte voor het CDA om het gebruik van Nuon-geld later ter discussie te stellen. Deze hele exercitie was nergens voor nodig.” CDA’er Ad van der Ham ziet dat anders. In dat eerste amendement stond dat het fonds waarin het Nuon-geld zou moeten worden gestort zijn waarde moet behouden, dus geld bijstorten als de rente achterblijft bij de inflatie. ,,Voor ons onacceptabel.”
Ook het compromis, het derde gewijzigde amendement, rammelt. Daar wees Oostland nog eens fijntjes op. Besloten is nu onder meer dat de opbrengst van de Nuon-aandelen in een fonds wordt gestopt waarvan de helft waardevast blijft. ,,De helft van 1,25 miljard euro is volgens mij 625 miljoen euro”, zei Oostland. De indieners van het amendement - FNP, VVD, PvdA en CDA - bedoelen echter 500 miljoen euro, de helft na de maximale uitname van 0,25 miljard uit het fonds. Omdat het er niet zo staat, kan dit ooit anders worden uitgelegd.
Te ver gezocht? Zeker niet. De besluitvorming over gaswinning onder het wad heeft recent nog uitgewezen dat tekstwijzigingen anders kunnen worden uitgelegd dan ze in het verleden zijn bedoeld.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties