De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Sportmaandag, 29 juni 2009

Unieke Koningsserie voor Gert-Anne van der Bos

Berlikum - Ze kwamen vanuit het achterland, geraakten in een flow, doodden drie ‘reuzen’ en struikelden over een beuker, een tacticus en een alleskunner. De publieksprijs gisteren in Berlikum ging naar Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn, de zege naar Gert-Anne van der Bos, Folkert van der Wei en Daniël Iseger.

Door Edward Jorna
Met de triomf in Berlikum bevestigden de winnaars het predicaat van het ‘te kloppen’ partuur. Telkens als er dit seizoen in de vrije samenstelling werd gekaatst (zeven keer), dan was er in de finale een rol weggelegd voor Van der Bos en z’n kornuiten. Wilde het daarin in het begin van het seizoen nog niet zo vlotten; inmiddels wordt niets en niemand meer ontzien.
Coach Thomas van der Meer roemt het collectief binnen het partuur. ,,Se kinne wat foar inoar hawwe en bliuwe rêstich as it wat minder rint. Boppedat witte se presys wat se wol en net kinne.”
Van der Bos is, letter en figuurlijk, de grote man binnen het partuur. De jeugdige opslager uit Holwerd zorgt met zijn fenomenale opslag voor druk bij de oppositie. Dat-ie daarin allesbehalve stabiel is, wordt voor lief genomen. Van der Bos mag en moet baanbrekend werk verrichten, opdat Van der Wei en Iseger hun voornaamste kwaliteiten - met het ‘kopje’ kaatsen - aan kunnen spreken. Iseger is daarbij op dit moment opvallend zuiver. Liet hij vorige week in St. Jacobiparochie over de gehele dag één ‘poedel’ noteren; gisteren bleef hij zelfs brandschoon. ,,Dy jonge hat in geweldich stik fertrouwen”, aldus Van der Meer.
Dat Van der Bos doorgaans de eer van de koningstitel opstrijkt is begrijpelijk, hoewel niet altijd even terecht. Het vrijwel foutloze spel van Iseger had in Berlikum bijvoorbeeld best met de zilveren Wandelbal beloond mogen worden, temeer daar Van der Bos zeker in de finale enigszins met de juiste richting overhoop lag (acht missers). Anderzijds kon Van der Bos een welhaast perfect optreden tegen partuur Marten van der Leest overleggen, waarin hij het vijandelijke perk Pieter Jan Plat en Feiko Broersma volledig omsloeg.
De koningstitel in Berlikum was na Ternaard, St. Jacobiparochie, Holwerd (zaterdag) de vierde op rij voor Van der Bos, een zelden tot nooit getoond kunststukje. Van der Bos zwakte de prestatie af met de opmerking dat ,,je it mei syn trijen dogge”, een veelgehoorde kreet uit de mond van een kaatskoning. Feit is wel dat het partuur nú al - één maand voor de belangrijkste kaatsdag van het jaar - niet meer om de favorietenrol op de PC heen kan. Van der Bos: ,,Elk oar sil ús dy rol graach yn de skuon skeauwe wolle. Mar se hoege ús neat wiis te meitsjen, der binne mear knappe partoeren.”
Zonder man en paard te noemen doelde Van der Bos op de parturen Martijn Olijnsma, Rutmer van der Meer en Johan van der Meulen en liet dat trio parturen in Berlikum nu net één ding gemeen hebben: alle sneuvelden ze tegen het verrassende partuur Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn. Het eerste klas partuur deed eigenlijk weinig meer dan foutloos kaatsen, gevarieerd opslaan en hier en daar uithalen. ,,Mar dêrmei kinne je der dus toppartoeren ôfslaan”, zei Van Althuis.
De opslager uit Peins was met z’n aandoenlijk ogende enthousiasme de absolute motor binnen het partuur, dat in de eerste omloop de wereld op z’n kop zette door als partuur 2 van de (sponsor)formatie Meijer Plaatsbewerking partuur 1 te elimineren. Rutmer van der Meer, Renze Pieter Hiemstra en Taeke Triemstra verdwenen weer roemloos van de lijst en het kan haast niet anders of dit Sint Jabuurtster partuur valt bij de volgende formatieronde - over een maand - uit elkaar.
Wat op dat moment nog niet helder was maar later des te duidelijker werd, was dat het partuur Van Althuis in een glansrijke vorm stak. Van Althuis, die in 2007 werd geopereerd aan een ‘springersknie’ en daardoor een seizoen niet kon kaatsen, groeide meer en meer in zijn rol als aanjager van het partuur en tevens lieveling van het publiek, en vergat daarbij niet gedurfd en gevarieerd op te slaan. Met name met de diepe bal achterin had de man uit Peins vele malen succes. Haitsma en Flisijn haakten gretig in en zo ontstond naarmate de dag vorderde de indruk dat het misschien wel niet mis kón gaan. Want na partuur Van der Meer gingen ook de formaties van Martijn Olijnsma en Johan van der Meulen feitelijk roemloos onderuit.
Mis ging het in de finale toch, maar niet voordat trio Van Althuis de tegenstander flink de stuipen op het lijf had gejaagd. Onder leiding van Flisijn, die de leidersrol had overgenomen van Van Althuis, liepen de eersteklassers brutaal uit naar een 3-1 en 6-2 voorsprong. ,,Sy sieten yn in flow, dat wie foar de finale al dúdlik”, zei Van der Bos. ,,Dêrom hiene wy ôfpraat rêstich te bliuwen, ek al soene wy yn it begjin achter komme.”
Die rust, gevoegd bij een vleugje woordenspel van Van der Wei en Iseger richting de vermoeid rakende Van Althuis, bleek uiteindelijk de reddingsboei voor partuur Van der Bos. Op het moment suprême was Van der Wei van grote waarde. Op 4-4 en 6-6 sloeg de klassementsleider uit Witmarsum nipt boven om even later, op 5-4 en 4-4, nogmaals tweemaal boven te timmeren.
Prijswinnaars: 1. Gert-Anne van der Bos (Holwerd), Folkert van der Wei (Witmarsum) en Daniël Iseger (Goutum), 2. Pieter van Althuis (Peins), Jacob Klaas Haitsma (Wommels) en Gerrit Flisijn (Easterein), 3. Johan van der Meulen (Damwâld), Jacob Wassenaar (St. Annaparochie) en Marten Feenstra (Berlikum).

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties