De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Geloof & Kerkmaandag, 29 juni 2009

Veel animo voor extra scholing universiteit GKV
Kampen - Er is veel animo voor de bij- en nascholing die de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) in Kampen sinds ruim een jaar biedt. Twee studiedagen uit het programma Permanente Educatie over bevrijdingspastoraat en inclusief preken trokken samen zo’n 350 mensen. Op de meerdaagse cursussen over Radical Orthodoxy, Preek voor je leven, Update Theologie en Competenties en beroepsprofiel kwamen bij elkaar ongeveer honderd mensen af.
Het grootste deel van de cursisten bestaat uit predikanten. Daarnaast nemen er soms ook theologisch geïnteresseerden deel, aldus rector Kees de Ruijter. De universiteit heeft het programma voor bij- en nascholing ontwikkeld in overleg met de Predikantenvereniging en Deputaten Dienst en Recht van de GKV. ,,Op dit moment is de nascholing nog op vrijwillige basis, maar we gaan toe naar een verplicht karakter, aldus De Ruijter. De universiteit en het kerkverband steken in op ,,een leven lang leren”. Nu al krijgen deelnemers punten voor gevolgde cursussen en studiedagen.
Voor komend cursusjaar staan onder meer specifieke trainingen op het programma in geestelijk leidinggeven, pastoraat en preken. In het najaar start ook de verdiepingsmodule ‘Nieuws onder de zon?’ Daarin wordt de context en cultuur waarin de kerk is geplaatst geanalyseerd. Naast TU-docenten leveren ook gastdocenten een bijdrage. Zo zal prof. dr. James Kennedy spreken over de publieke rol van de kerk, en dr. Antoine Bodar over apologetiek in de katholieke traditie.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties