De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 maart

Sportdonderdag, 23 juli 2009

Van der Bos bewijst zijn klasse
Easterein - Kaatsvereniging vvv Concordia uit Holwerd heeft gisteren de zege op de Jong Feinte partij geprolongeerd. Aan de hand van Gert-Anne van der Bos won Holwerd in de finale met 5-2 en 6-0 van Tzummarum.
Zowel voorin als aan de eerste opslag maakte Van der Bos, een week voor de PC, een gedreven indruk. De linkshandige Van der Bos doet in zijn beste dagen denken aan Chris Wassenaar. Op cruciale standen en bij het verdedigen van kleine kaatsen heeft Van der Bos bovendien een ‘joker’ achter de hand. In die gevallen bedient hij zich vaak van een aanloop scheef vanaf een van de kwaadpalen bij de bovenlijn. Dergelijke opslagballen zijn voor het gros van de perkspelers onverwerkbaar.
Van der Bos klaarde de klus in Easterein samen met Rudolf Soepboer en Hindrik-Jan de Haan vrij eenvoudig. Op weg naar de prijzen werden achtereenvolgens Easterliitens, St. Annaparochie en Hartwerd zonder al te veel problemen aan de kant gezet. In de halve finale tegen Wommels maakte Holwerd het zichzelf lastig door Wommels na een 5-2 voorsprong weer in de partij te laten komen. Van der Bos was even de weg kwijt maar op 5-4 en 2-6 plaatste hij drie fraaie zitballen.
Tzummarum, met het talentvolle trio Arnold Zijlstra, Hans Wassenaar en Steven de Bruin, sloeg zich via overwinningen op Easterein III, Anjum en een staand nummer in de prijzen. De halve finale tegen Dronrijp bleek naderhand dé partij van de dag. Dronrijp steeg boven zichzelf uit en Tzummarum bleef onder het normale niveau en zo kon het gebeuren dat ‘alles aan de hang’ kwam. Op die stand sloeg Johan Diertens van Dronrijp jammerlijk buiten.
In de finale kreeg Tzummarum geen enkele kans van Holwerd. Tekenend voor de grote klasse van Van der Bos was de wijze waarop de opslager de partij uitmaakte. Met vier zitballen op rij kwam er op 5-2 en 6-0 voor Tzummarum een einde aan de marteling.
Prijswinnaars: 1. Holwerd (Gert-Anne van der Bos, Rudolf Soepboer en Hindrik-Jan de Haan), 2. Tzummarum (Tzummarum (Arnold Zijlstra, Hans Wassenaar en Steven de Bruin), 3. Dronrijp (Marten van der Leest, Jelmer Hornstra en Johan Diertens) en 3. Wommels (Erik Haitsma, Redmer Strikwerda en Eeltje Postma).

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties