De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiodonderdag, 15 oktober 2009

Fryslân gaat tegen de regels in voor titel Culturele Hoofdstad
Goos Bies
Leeuwarden - Ook al lijken de kansen nog zo klein, Fryslân gaat vol overtuiging en eensgezind de concurrentie met zeker zes steden aan om in 2018 met een stad op Malta Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Dat de Europese Unie geen regio’s wil als Culturele Hoofdstad en een concurrent als Den Haag een tien keer zo hoog budget heeft als de elf miljoen euro die de Friese politiek ervoor wil uittrekken, vormt geen beletsel.
De plannen van Gedeputeerde Staten werden gisteravond met groot enthousiasme ontvangen door de zeven Statenfracties. Zelfs cultuurgedeputeerde De Vries was verrast door de politieke steun voor het idee om Cultural Capital of Europe 2018 te worden, waardoor ze prompt afzag van haar voorgenomen gloedvolle betoog. ,,Ik bin wiis mei dit brede draachflak.”
In de praktijk betekent het dat de provincie zich gaat voorbereiden op de kandidaatstelling in 2011. Eind 2011 wordt definitief besloten of Fryslân wordt voorgedragen. De Friese bevolking wordt daarover middels een enquête of referendum geraadpleegd. Om de Friese burgers lekker te maken voor de culturele plannen trekt er volgend jaar een culturele karavaan door de provincie. Fryslân moet de concurrentie aangaan met steden als Den Haag, Maastricht, Almere, Utrecht, ‘Brabantstad’ en de combinatie Nijmegen/Arnhem.
De EU heeft eerder dit jaar nog laten doorschemeren dat regio’s geen kans meer maken Culturele Hoofdstad te worden. Het Ruhrgebied is dat weliswaar gelukt voor 2010, maar de EU wil dit niet nogmaals. Bovendien is voor Europa niet het Ruhrgebied maar Essen de hoofdstad.
Voor het provinciebestuur is dit alles geen bezwaar. ,,Wy binne gjin stêd, dat is sa. Mar ús krêft sit yn de regio, mei ús eigen taal en kultuer. Dêrom meitsje wy wól in kâns. Je kinne Fryslân ek sjen as firtuele stêd, mei in soad parken. In polynukleêre stêd.” Bovendien is de situatie eind 2011 anders dan nu, meent De Vries. ,,Faaks is de stêd Essen mei it Ruhrgebiet wol in grut sukses, dan stiet Europa der fansels wol oars yn.”
Toch wil de FNP op korte termijn zekerheid over de theoretische kansen voor Fryslân. De ambitie om Culturele Hoofdstad te worden, mag geen weggegooid geld worden. De FNP vindt dat de provincie haar plannen nog veel ambitieuzer, scherper en helderder moet presenteren.
Meer geld Wat fractievoorzitter Johannes Kramer betreft trekt de provincie er ook veel meer voor uit dan de 1,2 miljoen euro jaarlijks in de komende negen jaar. Maar volgens gedeputeerde De Vries moet elf miljoen euro kunnen volstaan, ondanks dat een concurrent als Den Haag er misschien wel honderd miljoen euro tegen aan gooit. ,,De kwaliteiten fan lânskip, natoer en loften binne ús poadium. Mei it nije Frysk Museum en de teaters dy’t der al binne ha wy net in heech oantal miljoenen nedich.”
Mocht Fryslân zich daadwerkelijk kandidaat stellen, dan vindt in 2012 een pre-selectie plaats. Drie kandidaten gaan door, waarvan één stad in 2013 wordt gekozen. In dat jaar wil Fryslân als opmaat naar de festiviteiten in 2018 weer een Frysk Festival houden. Dat festival moet dan een veel breder publiek aanspreken dan het vorige festival in 2008, oordeelden de Statenfracties. Dat festival flopte vanwege het elitaire karakter.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties