De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Regiodinsdag, 17 november 2009

Acht miljoen euro naar Fryslân
Minister helpt noodlijdende Friese politie

Leeuwarden - Minister Ter Horst wil dit jaar 25 miljoen euro uittrekken voor noodlijdende politiekorpsen in Nederland. Dat heeft ze gisteren in de Tweede Kamer gezegd. Een daarvan is het Friese korps, dat jaarlijks rond de acht miljoen euro tekort komt en kampt met grote schulden. Een derde van de 25 miljoen gaat naar Fryslân.

Het Friese korps - dat onder preventief toezicht valt - had de minister al om extra geld gevraagd via een zogenoemde artikel 4 procedure. Op die manier kan de minister geld weghalen bij andere korpsen ten behoeve van een noodlijdend korps. Met andere woorden: alle andere korpsen in Nederland zouden moeten meebetalen om de financiële nood in Fryslân te verzachten.
Dat verzoek heeft de minister onlangs afgewezen, maar met de toezegging dat het korps dit jaar wel ruim acht miljoen euro tegemoet kan zien om in de Algemene Reserve te stoppen. ,,Als wij een bedrijf zouden zijn geweest, zouden wij zonder die bijdrage technisch gezien failliet zijn”, vertelt korpsbeheerder en burgemeester van Leeuwarden Crone. ,,Natuurlijk kan de politie niet failliet gaan, het is immers een overheidsdienst. Maar ik gebruik dat voorbeeld om te onderstrepen hoe belangrijk de bijdrage voor het korps is.’’ De extra rijksbijdrage dekt het tekort voor dit jaar grotendeels af.
Een groot deel van de korpsen in Nederland kampt met financiële problemen, toch krijgt Fryslân liefst een derde van het extra geld. ,,Dat geeft maar weer eens aan dat de problemen hier het grootst zijn.’’
Het korps in Fryslân is in de problemen gekomen omdat er jarenlang is geďnvesteerd in nieuwe bureaus. De kosten vielen vele malen hoger uit dan gepland waardoor er nu veel meer rente moet worden betaald dan begroot. Ook heeft het Friese korps veel oudere agenten in dienst en moet het daarom extra mensen in dienst hebben en opleiden om de verwachte uitstroom van oude agenten straks te kunnen opvangen.
Tegelijkertijd liet Ter Horst gisteren in debat met de Tweede Kamer weten dat ze haar bezuinigingsplannen voor de politie doorzet. Volgens Ter Horst kan de politie een bezuiniging van 190 miljoen euro per jaar prima aan door efficiënter te gaan werken en financiële reserves in te zetten.
Volgens Ter Horst hoeven de bezuinigingen niet ten koste te gaan van het aantal agenten op straat, iets waar met name de oppositie in de Tweede Kamer erg bang voor is.
Overigens liet de korpsleiding in Fryslân vorige week al weten dat de service van de politie - en ook het aantal agenten op straat - in de toekomst wel in gevaar komt omdat het korps enerzijds het aantal voltijdbanen voor 2013 moet terugbrengen naar 1357 - nu zijn er ruim 1400 voltijders bij de politie - en er tegelijkertijd voor moet zorgen dat er genoeg nieuwe aspiranten worden opgeleid.

Bonnen

Tijdens het debat gisteren gaf Ter Horst aan dat de politie meer gezag zou kunnen verwerven door meer bonnen uit te schrijven.
De oppositiepartijen SP en VVD vinden juist dat het gezag van de politie wordt aangetast als agenten op elke hoek van de straat gaan posten om zo veel mogelijk bekeuringen uit te delen, zodat ze de opgelegde aantallen halen. Het bonnenquotum is een paar jaar geleden uit de landelijke prestatieafspraken met de politie gehaald. De korpsen zelf mogen agenten echter wel opdracht geven een bepaald aantal boetes op te leggen.
Volgens Ter Horst hoort dat bij de beleidsvrijheid van politiekorpsen. Mensen zouden volgens haar verwachten dat ze een bon krijgen als ze de regels overtreden. ,,Ze vinden het hartstikke goed dat iemand die door rood rijdt, een bon krijgt.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties