De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Dossierdonderdag, 22 april 2010

Nieuwe Bijbelvertaling is helemaal niet fout

De synode van de Protestantse Kerk beslist vandaag of De Nieuwe Bijbelvertaling een van de officiële toegelaten bijbelvertalingen wordt. Het is beslist geen ‘foute’ vertaling zoals wordt gesuggereerd, vindt directeur CeesJan Visser van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Een aansprekende Bijbel voor iedereen. Met dit motto is De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in 2004 uitgebracht. Vele vertalers en literatoren, theologen en gebruikers van de Bijbel werkten mee. Een groot en breed gedragen project, waarin ook door de leden van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) letterlijk met guldens en euro’s is geďnvesteerd.
Het NBG is een organisatie van honderdduizenden leden, die de kerken en de samenleving onder meer willen dienen met het beschikbaar stellen van betrouwbare bijbelvertalingen. De NBV is daar een goed voorbeeld van. Dat de NBV door een zeer grote en brede lezersgroep wordt gewaardeerd, zal door niemand ontkend worden.
Door een aantal mensen wordt er nu via de pers en met open brieven weer een discussie opgezet rond argumenten, die vanuit het NBG al vele malen zijn weerlegd. Als directeur van het NBG wil ik protesteren tegen de suggestie dat er door het NBG een ‘foute vertaling’ wordt gepromoot. Is dit de ideale vertaling? Nee, want die bestaat niet. Is dit het beste dat we in de afgelopen tien tot twintig jaar hebben kunnen maken? Ja, dat is het zeker!
Als NBG zorgen wij, samen met de Katholieke Bijbelstichting en onze Vlaamse collega’s, voor een verantwoorde en zorgvuldige vertaling van de Bijbel. Er wordt soms gezegd dat de NBV kiest voor de doeltaal - mooi en vlot Nederlands - ten koste van de betrouwbaarheid. Dat is een te gemakkelijke voorstelling van zaken. De vertaling in hedendaags Nederlands kan wel degelijk óók een eerlijke weergave van de bronteksten bieden: trouw aan de brontekst is een wezenlijk kenmerk van de NBV. Veel van de vertaalkeuzes die in de NBV zijn gemaakt, worden toegelicht in de vertaalaantekeningen op www.nbv.nl.
Een bijbelvertaling is nooit volmaakt en daarom is het in zijn algemeenheid goed als een vertaling na verloop van een aantal jaren wordt herzien. Het NBG zal tussen 2014 en 2016 de opmerkingen die over de NBV gemaakt zijn en in de komende jaren nog worden gemaakt, beoordelen en na weging verwerken in een gereviseerde versie van de NBV. Uitgangspunt van de weging zijn de vertaalprincipes die ten grondslag liggen aan de NBV. Het NBG zal ervoor zorgen dat ook dit een open proces zal zijn, waarin allen die willen bijdragen ook gehoord worden. Ondertussen zal in vele kerken, gezinnen, maar ook door belangstellendenen, waaronder liefhebbers van kunst en cultuur, de Bijbel gelezen, bestudeerd, gebruikt en besproken worden.
Het gaat om een Bijbel voor iedereen, breed verspreid. Een prachtig voorbeeld is de Jongerenbijbel,
waarvan inmiddels meer dan 100.000 exemplaren gebruikt worden.
Het NBG is dankbaar dat de belangstelling voor de Bijbel toeneemt mede door een vertaling die bij de tijd is.
Het doel van de NBV is om de taal van de Bijbel weer actueel te maken, zodat jongeren, buitenkerkelijke mensen, maar ook de kerkmensen, geraakt worden door de bijbelse boodschap. Al die inspanning wordt gedaan omdat het NBG en zijn leden het belangrijk vinden dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt.
i CeesJan Visser is directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

dossier
Familieberichten
Advertenties