De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Geloof & Kerkvrijdag, 21 mei 2010

In 2011 eerste handboek voor kerksluitingen
Amersfoort/Leeuwarden - Er komt volgend jaar juni een handboek voor kerksluitingen uit. Boekencentrum Uitgevers gaat het boek van ongeveer 250 bladzijden uitgeven, aldus prof. dr. Henk de Roest uit Amersfoort die de eindredactie doet.
Het idee voor het boek ontstond op een bijeenkomst van het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk (WKO) waar De Roest, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit, een casus behandelde over kerksluitingen. ,,Ik sprak met Peet Valstar van het Landelijk Dienstencentrum en we kwamen tot de conclusie dat er naast een boek over gemeentestichting eigenlijk ook een boek over alles wat bij een kerksluiting komt kijken moest komen. De Roest werkte zelf twee jaar geleden mee aan het boek Als een kerk opnieuw begint (Boekencentrum, 2008). Hij schreef in het boek Levend Lichaam. De dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland (Kok, 2007) een uitgebreid hoofdstuk over kerksluitingen.

Pijnlijk proces

Het vaak pijnlijke proces van kerksluiting wordt in het handboek vanuit allerlei aspecten bekeken. ,,Bijvoorbeeld wat het psychologisch met mensen doet om afscheid te nemen van een kerk, maar ook wat je als gemeente nog kunt als het gebouw een nevenbestemming krijgt en je er dus nog wl gebruik van mag maken.
Onder meer Door Jelsma (Task Force Toekomst Kerkgebouwen), Jaap Broekhuizen (Juridisch medewerker Protestantse Kerk), Jodien van Ark (Hydepark), Ab Wolswinkel (Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN) en Roel Knijf (predikant in Engelen en interimpredikant in Zaltbommel) werken aan het boek mee. Er hebben inmiddels enkele brainstormsessies plaatsgevonden.

Leeuwarder lied

Het boek zal volgens De Roest ook veel praktijkvoorbeelden bevatten waar gemeenten mee aan de slag kunnen. De titel van het boek wordt Meer dan hout en steen. Deze is ontleend aan het lied dat kerkmusicus Marcus Veenstra schreef naar aanleiding van de kerkgebouwendiscussie in Leeuwarden.
Het Liet fan treast / Lied tot troost werd gemaakt voor mensen die noodgedwongen afscheid moeten nemen van een kerkgebouw. De Friese tekst werd geschreven door Willem Abma, kerkmusicus Marcus Veenstra zette het op muziek en Atze Bosch maakte de Nederlandse vertaling.
De Roest was twee jaar geleden zelf spreker op een gemeenteavond van de Protestantse Gemeente Leeuwarden (iw) in het kader van de kerksluitingsdiscussie. De hoogleraar Praktische Theologie pleitte er toen voor dat de kerk op rollatorafstand moet zijn in de wijk; hetzij in de vorm van een eigen gebouw of een ruimte waar plek is voor een andere vorm van gemeente-zijn.
Vandaag maakt de Algemene Kerkenraad van Leeuwarden bekend welke van de vier kerken in Leeuwarden worden gesloten. Gemeenteleden worden per brief op de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit dat woensdagavond werd genomen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Het is te hopen dat kerksluiting niet alleen als 'triest' onderwerp wordt behandeld. Dat is het een aantal gevallen zeker. Uiterst pijnlijk, zelfs.
Maar is er niet meer? Heeft het soms ook niet een perspectief van nieuwe ontwikkelingen als er geld vrijkomt voor andere zaken.. als energie zich nieuw kan richten..als er bijvoorbeeld een kleiner gebouw kan worden gevonden, in plaats van een alle energie en kosten verslindend groot pand.
Als er een boek verschijnt, waarin deze zaken naast en door elkaar heen behandeld worden, dan is dat een aanwinst en hoogst noodzakelijk. Ik zie er met belangstelling naar uit.

ds.mr. J.Cor Schaap, Amstelveen - maandag, 5 september 2011


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties