De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Geloof & Kerkvrijdag, 21 mei 2010

Verzekeraar uit Rosmalen boekte in 2009 het beste resultaat ooit
Donatus zoekt nieuwe markt door kerksluitingen

Rosmalen - Donatus Verzekeringen is een begrip in kerkelijk Nederland. 70 procent procent van alle religieuze gebouwen in ons land is er verzekerd.

Ook omdat Donatus voor de kerken een ‘zekerheidje’ is. Met duizend kerken die dicht gaan in de komende tien jaar én 150 kloosters die de deuren sluiten, moeten echter nieuwe inkomstenbronnen worden aangeboord.

Door Lodewijk Born.
Voor ‘dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland’ zoals er trots op het Jaarverslag 2009 staat, was 2009 een mooi jaar. De nettowinst bedroeg in 2009 14,2 miljoen euro, een stijging met 10,5 miljoen euro ten opzichte van 2008. Met name de goede beleggingsresultaten, de premietoename en het gunstige schadeverloop hebben hieraan bijgedragen, zo blijkt uit de rapportage.
Het jaarverslag laat duidelijk zien dat Donatus sinds 2008 een andere weg is ingeslagen. Reden: Donatus is niet blind voor de gevolgen van de secularisatie. Directeur Simon Kadijk: ,,Vorig jaar hebben we een beleidsplan opgesteld voor de komende vijf jaar (2010-2015). Ook om duidelijk te krijgen: waar staan we en wat zijn de ontwikkelingen waarmee we rekening moeten houden.” In cijfers werd dat duidelijk. ,,De komende tien jaar, dus tot 2020, gaat 80 procent van de kloosters in ons land dicht. Van de ongeveer 180 die wij verzekeren blijven er nog 15 tot 20 over. Die hele portefeuille raken we dus bijna kwijt.’’
Wat de kerkgebouwen betreft is becijferd dat de komende tien jaar zo’n duizend godshuizen worden afgestoten. ,,In het verleden was het beleid dat na verkoop aan derden vaak de verzekering afliep. Nu zetten we veel meer in op actief behoud. Zeggen: wij kunnen uw gebouw ook blijven verzekeren als het geen kerkelijke functie meer heeft. Als een kerk bijvoorbeeld een museale functie krijgt of een bibliotheek wordt doen wij dat ook. De enige bestemming wanneer we niet verzekeren is als het kerkgebouw een horecabestemming krijgt, zoals een café of een disco. Dat is vanwege onze statuten en omdat je dan met specifieke verzekeringstechnische zaken te maken krijgt.”

Kastelen

Tweede prioriteit is het verzekeren van méér monumentale gebouwen. ,,De afname van het aantal verzekerde kerken en kloosters dient gecompenseerd te worden door nieuw te verzekeren objecten in deze markt. Zoals kastelen, historische buitenplaatsen en de ruim twintigduizend bewoonde rijksmonumenten.” Van die twintigduizend bewoonde rijksmonumenten heeft Donatus er op dit moment maar tweehonderd in portefeuille, aldus Kadijk. Er is dus nog heel wat groei mogelijk, al is dat niet het hoogste doel, benadrukt de directeur. ,,We hoeven echt niet volgend jaar drieduizend monumenten erbij. Daar is onze organisatie niet eens op berekend. Maar het zou al goed zijn als we het verlies aan kloosters op kunnen vangen door de rijksmonumenten.”
Hoewel de monumentenmarkt een nichemarkt is, is de marktomvang groot. 76 procent van de eigenaren van monumenten heeft de monumentale waarde niet verzekerd. ,,Wij weten wat specifieke kenmerken én risico’s van monumenten zijn. We hebben bijvoorbeeld al enige tijd een eigen monumentenindex voor het bijverzekeren van monumentale gebouwen. Die is heel anders dan de index bij woonhuizen, die een gemiddelde is en vaak ook nog gebaseerd op nieuwbouwwoningen.”

Advertenties

Donatus zoekt nu via gerichte contacten met invloedrijke organisaties en personen duidelijk de monumentenhoek op. ,,We zoeken bijvoorbeeld contact met de Nederlandse Kastelenstichting en het Nationaal Restauratiefonds. We adverteerden voorheen vooral in kerkbladen, nu breiden we de reclamecampagne uit om in monumentenbladen Donatus nadrukkelijker als speler op deze markt te profileren. We hebben niet zozeer een imagoprobleem, maar meer het probleem dat we buiten de kerken niet zo bekend zijn.” Ook het bekende Donatus-logo van de twee kerkjes met de ruggen tegen elkaar aan heeft plaatsgemaakt voor een kerkje met een gebouwtje er naast. Om uitdrukking te geven aan het feit dat Donatus meer verzekert dan alleen kerken.
Een van de speerpunten is ook om te kijken of de huidige leden - Donatus is een onderlinge verzekeringsmaatschappij - niet beter verzekerd kunnen worden, door extra dekkingen of nieuwe producten aan te bieden. Een zo’n nieuw product, ontwikkeld in samenwerking met ASR Verzekeringen (het vroegere Fortis), is een MilieuSchadeVerzekeringen voor kerken. In veel monumenten is asbest verwerkt. Omdat de overheid steeds meer de filosofie ‘de vervuiler betaalt’ hanteert, adviseert Donatus eigenaren van monumenten een milieuschadeverzekering te sluiten. Hier hebben tot en met vorig jaar al 505 kerkbesturen gehoor aan gegeven, meldt het jaarverslag.
Donatus kan ook schadeverzekeringen aanbieden. Met bijvoorbeeld autoverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en ziekengeldverzekeringen haalden ze vorig jaar als tussenpersoon 1 miljoen op. ,,We kunnen bijvoorbeeld een koster die in loondienst is, verzekeren voor wachtgeld bij ziekte. Daar heb je dan als kerkelijke gemeente geen kosten meer aan. We hebben gezegd: we kunnen álle schadeverzekeringen doen, hetzij zelf óf dat we er in bemiddelen. Wat we niet doen zijn pensioenen, lijfrentes en hypotheken. Die kant moeten we niet op.”
In een tijd dat kerken in beslissingsprocessen zitten over kerksluitingen gebeurt er vaak weinig aan groot onderhoud. Toch is dat wel heel erg belangrijk. ,,Een monumentale kerk moet één keer in de 25 jaar gewit worden. Als je dat 22 jaar niet doet en je krijgt dan brand dat gaan wij natuurlijk niet dat hele schilderwerk vergoeden maar een deel daarvan. Dat beseffen velen niet. Wat we wel geheel betalen zijn de ontvettingskosten van roet door brandschade. Ook als je je gebouw niet goed op temperatuur houdt heeft dat gevolgen voor de staat van onderhoud. In de Sint-Jan in Gouda verstoken ze voor 55.000 euro aan gas per jaar, maar ze verdienen dat wel terug op het langetermijnonderhoud van de kerk.”
i www.donatus.nl

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties