De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiovrijdag, 21 mei 2010

Edelherten, wisenten, wilde zwijnen en misschien zelfs wolven in nationaal park
Meer wildernis in Drents-Friese Wold

Appelscha - In het Drents-Friese Wold moet wildernisnatuur komen. De komst van edelherten en andere grote grazers wordt niet uitgesloten.

Door Merlijn Torensma.
Dat zegt een werkgroep die in opdracht van Drenthe een rapport heeft geschreven over de toekomst van het nationaal park. De werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van Drenthe en Fryslân en Staatsbosbeheer, heeft het afgelopen anderhalf jaar onderzocht hoe er plaats kan worden gemaakt voor ‘natuurlijke, robuuste natuur’. De werkgroep wil in een deel van het park zo weinig mogelijk menselijke bemoeienis, net als in de Oostvaardersplassen.
Rien Cardol van Staatsbosbeheer heeft de conclusies van het rapport nog niet onder ogen gehad, maar weet dat in eerdere versies wordt gesproken over de komst van grote grazers. Die zouden vooral in het zuidelijke deel van het Drents-Friese Wold moeten komen omdat de omstandigheden daar geschikt zijn voor edelherten, wisenten (Europese bizons), en wilde zwijnen.
De werkgroep is er nog niet uit of er edelherten moeten worden uitgezet of dat er gewacht moet worden totdat de herten vanzelf vanuit de Oostvaardersplassen via de Ecologische Hoofdstructuur naar het nationaal park komen.
Ondanks dat de menselijke bemoeienis moet worden geminimaliseerd, wil de werkgroep stapsgewijs het aantal niet-inheemse soorten terugdringen en de bodemkwaliteit verbeteren. Nu zitten er door landbouw te veel fosfaten in de grond. De natuur moet geschikt worden gemaakt voor grote wilde planteneters en roofdieren. Deze dieren moeten vervolgens zelf zien te overleven en mogen niet meer worden bijgevoerd.

Wolven

De terugkeer van de grote grazers en roofdieren - er is eerder al eens geopperd dat ook wolven weer welkom zijn - heeft grote invloed op de ontwikkeling van het landschap. Dankzij grote grazers ontstaat een gevarieerde begroeiing. Bomen groeien minder snel doordat er van wordt gegeten en open plekken in het bos worden in stand gehouden. Volgens de werkgroep komt hierdoor weer een echt ‘waarachtig wold’ terug.
Gedeputeerde Staten van Fryslân en Drenthe hebben nog geen goedkeuring gegeven aan de plannen. Onderzocht moet worden of er bijvoorbeeld een omheining moet komen om een derde van het gebied.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties