De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Economiewoensdag, 2 juni 2010

ZZP’er moet eerder aan de bel trekken
Meta Groot Antink
Leeuwarden - ,,De crisis scheidt het kaf van het koren onder de Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) en dat is helemaal niet verkeerd. Maar een goede ZZP’er die buiten zijn schuld toch in een noodsituatie terecht komt, moet wel eerder aan de bel trekken.”
Dat zeiden Henk Zandstra van de KvK Noord en Wim Scholten van het Bureau Zelfstandigen Fryslân gisteren. Ze gaven hun mening tijdens een debatavond over de positie van ZZP’ers waarbij ook PvdA-kamerlid Mei Li Vos en Aukje de Vries, gemeenteraadslid van de VVD in Leeuwarden, acte de présence gaven. Van de 650.000 zelfstandigen uit het handelsregister blijven er volgens Zandstra zo’n 16.000 daadwerkelijk economisch actieven in het Noorden over.
Van die ZZP’ers leeft een deel op bijstandsniveau omdat ze door de economische terugval te weinig opdrachten binnen halen. Waar de VVD dat samenvat onder de noemer ondernemersrisico, pleit de PvdA voor een sociaal vangnet. ,,Werk binnenhalen is inderdaad een kwestie van ondernemer zijn”, zei Vos. ,,Maar een pensioengat of arbeidsongeschiktheid moet te verzekeren zijn. En dan niet voor de woekerpolissen die momenteel gehanteerd worden. Een bouwvakker betaalt vijfhonderd tot zeshonderd euro per maand aan premie. Dat moet anders kunnen. Hetzij via een collectief, hetzij via het gewone premiestelsel van de werknemers of instroom in de WIO.”
Zandstra en Scholten krijgen allebei veel ondernemers aan het bureau die in zwaar weer zitten. Het Bureau Zelfstandigen financiert een eventueel krediet voor een doorstart, na grondige toetsing van het bedrijf. Vos: ,,Dat is keihard, maar wel eerlijk. Maar degenen die het niet redden, moeten ook een vangnet hebben of zelf kunnen creëren. Je kunt niet alles op ondernemersrisico schuiven,”
Zandstra en Scholten beamen dat er veel onkunde zit achter slecht presterende ZZP’ers. Ze missen ondernemersmentaliteit, kennis en scholing. Waar Vos stelt dat de meeste ZZP’ers voor de vrijheid kiezen, ziet Zandstra van KvK Noord dat het merendeel juist gepusht wordt door de werkgever. ,,Die zegt: we komen er samen wel uit. Ik bespaar veertigduizend euro per jaar en ik huur jou in voor twintig euro per uur die je in je eigen zak steekt. Die werknemer hoort wel het woord belastingvoordeel, maar ziet niet dat hij straks nog maar twintigduizend euro binnenkrijgt.” Ondertussen is er dan vaak al verkeerd geďnvesteerd. ,,Een groot huis, een dure leasebak, noem maar op. Dan komt de klap dubbel zo hard.”
De PvdA heeft een wetsvoorstel gedaan om de ZZP’er op bijstandsniveau in elk geval dezelfde kwijtscheldingen te gunnen als een ‘gewone’ bijstandsgerechtigde. De debaters zijn het erover eens dat de hoge loonkosten in de hand werken dat werkgevers zoeken naar het afschuiven van personeel. Dat de ZZP’er daar ook van kan profiteren bewijzen de kwaliteitsverpleegkundigen, die zich juist laten inhuren om een hoger tarief te kunnen vragen.
De VVD zoekt de oplossing in een soepeler ontslagrecht, maar dat is volgens Zandstra de oplossing niet. ,,Als je het echt wilt oplossen, moet het hele systeem op zijn kop. De werkgevers schuiven hun mensen in het ZZP-schap om de hoge kosten. Als die timmerman vervolgens van de ladder valt, betaalt niet hij maar de maatschappij de rekening. En dan moeten de premies nog verder omhoog. Er is maar één oplossing en dat is de winst op secundair belang. Eerst goed ondernemen, met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoording. Dan gaat de omzet omhoog en gaan we er met zijn allen weer op vooruit.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties