De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Economiewoensdag, 2 juni 2010

De landbouw weet zijn waarde maar niet te verzilveren
Simon Talsma
Britswert - Onbekendheid met de landbouw leidt tot lagere prijzen van agrarische producten. Consumenten zijn niet bereid een eerlijke prijs te betalen omdat ze domweg te weinig weten wat er bij de productie komt kijken: de binding met de productie is minimaal geworden. Die situatie verergert alleen maar door de voortgaande schaalvergroting in de branche. Het aantal mensen dat in de landbouw werkzaam is, neemt daardoor steeds verder af en zo zit de branche in een vicieuze cirkel.
,,Als je mensen laat zíén hoe aardappelen groeien door in het veld een plant met nieuwe knollen uit de grond te halen, is de bereidheid om er meer voor te betalen ineens veel groter” stelt akkerbouwer Kees van der Bos. ,,Het verhaal vertellen waar de boer mee bezig is, is van levensgroot belang.” Van der Bos vormt met drie collega’s het samenwerkingsverband Ecolana. Volgens hem is een grotere zichtbaarheid en bekendheid de oplossing voor een van de grote problemen waarmee de landbouw in Fryslân en Nederland mee kampt. ,,Boeren ontvangen een lage prijs voor hun product omdat mensen te ver afstaan van die producten. Ze hebben er daarom als consument te weinig voor over - terwijl ze als burger wel steeds hogere eisen stellen aan de productiewijze.”
Hij zei dit gisteren bij een debatavond over de toekomst van de landbouw in Fryslân, georganiseerd door het Friesch Dagblad, Omrop Fryslân en Tresoar.
Dat de productiewijze van de landbouw ter discussie staat, blijkt ook uit een ingezonden brief van drie Wageningse hoogleraren in het NRC Handelsblad van gisteren. Onder anderen de Friese hoogleraar Jan Douwe van der Ploeg stelt dat het landbouwbeleid maar ook de landbouwwetenschap te lang door het economische belang werd gedomineerd. ‘De samenleving en de natuur werden bij de ontwikkeling van kennis tussen haakjes gezet. De technisch-economische modellen werden allesoverheersend’.
Sommige boeren proberen intussen een andere afweging te maken tussen opbrengst, milieu en dierenwelzijn, maar de mogelijkheden worden door de lage prijzen beperkt, bleek gisteren weer eens. ,,Wij doen al heel veel maar worden beperkt door de economie”, zei Van der Bos. De magere opbrengsten verhinderen volgens hem een verdere verduurzaming van de landbouw.

Woordenboek

Geart Kooistra van LTO Noord erkent dat de branche het imago moet opvijzelen. ,,Het beeld dat burgers hebben van de landbouw moet veranderen. We moeten niet alleen laten zien wat we doen, maar we moeten ook uitleggen waaróm we iets doen.”
Meer dan eens bleek gisteravond dat er in de publieke discussie verwarring heerst over de precieze betekenis van termen als ‘duurzaamheid’, ‘ethisch ondernemen’ of ‘maatschappelijk verantwoord’. Hoofdredacteur Lútsen Kooistra kondigde aan dat het Friesch Dagblad een ‘woordenboek’ wil ontwikkelen waarin deze termen beter worden uitgelegd.
i Dit is de laatste aflevering van Nijsportaal, een samenwerking tussen Friesch Dagblad, Tresoar en Omrop Fryslân

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties