De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Hoofdartikeldonderdag, 5 augustus 2010

Terrorisme met atoomwapens...
Op ongeregelde tijden wordt het voorpagina-nieuws: de dreiging van terroristische aanslagen met atoomwapens. Het onderwerp heeft na de aanslag van 11 september op Amerikaanse doelen hoge prioriteit gekregen in de Verenigde Staten. De reden daarvoor is duidelijk: als het terroristen lukt om vliegtuigen in handen te krijgen en deze met passagiers en al te laten exploderen in gebouwen, wat en wie garandeert dan nog dat terroristen er niet in zullen slagen een nucleaire aanval op bijvoorbeeld New York te organiseren? Dezer dagen heeft die dreiging een bijzondere lading, namelijk de herdenking van de verschrikkelijke bombardementen op Hirosjima en Nagasaki, 65 jaar geleden.
De dreiging van zo’n aanslag is er nog steeds. En lijkt alleen nog maar groter te worden. Hoe langer het duurt tot er zo’n aanval komt, hoe groter de kans dat die er komt. Dat is een van de conclusies van een deskundige bij uitstek, de voormalige CIA-medewerkster Valerie Plame Wilson. Zij heeft als geheim agente de afgelopen jaren proberen onderzoek te doen naar alles wat zich in het duister afspeelt op het terrein van de dreiging van een terroristische aanslag met nucleaire wapens.
De opleving van de angst voor dergelijke aanslagen was niet de eerste. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was er ook een verhevigde angst. De Sovjet-Unie was met de Verenigde Staten het land met het grootste arsenaal aan atoomwapens. De grondstof voor dergelijke wapens, waarvan verrijkt plutonium het belangrijkste is, was in ruime mate voorhanden in de Sovjet-Unie. In de betrekkelijke chaos na het uiteenvallen van het grote rijk klonk al snel het alarm dat er nucleair grondstoffenmateriaal was verdwenen. Althans, er was geen overzicht meer waar al het materiaal zich bevond.
Andere redenen voor oplevingen van de angst voor terreurdaden met nucleair materiaal zijn gebeurtenissen in Iran, Pakistan, India en Noord-Korea. De dreiging voor gebruik van atoombommen zoals die uitgaat van deze landen is niet dezelfde als die voor terroristische aanslagen, maar de kans dat er door kleine groepen gebruik wordt gemaakt van nucleaire wapens neemt toe naarmate meer landen hun kennis van nucleaire technieken omzetten in concrete daden.
Dit is niet zomaar een uitspraak; de werkelijkheid laat zien dat beschikbaarheid van het materiaal de kans op een drama vergroot. Het Internationaal Atoom Agentschap heeft documentatie van zeker 25 incidenten met verdwenen en/of gestolen nucleair materiaal. De hoeveelheid materiaal die daarbij betrokken was is tussen de tien en dertig procent van de totale hoeveel nucleair materiaal op de wereld. Voeg daar bij het feit van een zwarte markt voor technologie en materiaal en de ingrediënten voor een drama van ongekende omvang liggen klaar.
De waarschuwing van de voormalige CIA-agente is duidelijk. Zo lang het materiaal er is, is er kans op terroristische aanslagen. Eigenlijk, zo kan worden geconcludeerd uit een verhaal van de agente in Newsweek, is het ongelooflijk dat een terroristische aanslag nog niet is gepleegd. Het belangrijkste dat terroristen moeten doen is het binnensmokkelen van honderd pond verrijkt uranium de Verenigde Staten binnensmokkelen. Dat materiaal kan worden verpakt in een schoenendoos. Dagelijks komen er in de Verenigde Staten 100.000 containers binnen. Hoe kan worden ontdekt dat in een van die 100.000 containers niet een schoenendoos met verrijkt uranium zit?
...en de grote opdracht
Geheim agente Wilson verbaast zich erover dat het nog niet fout is gegaan. Overigens, niet alleen wat betreft terroristische aanslagen; ook militairen van de Verenigde Staten en van Rusland hebben fouten gemaakt, er zijn ongelukken gebeurd en de wereld is betrekkelijk vele malen behoed voor dramatische gebeurtenissen.
De Verenigde Staten en Rusland hebben overeenkomsten gesloten voor het afbouwen van hun nucleaire programma, in een diplomatiek spel van geven en nemen. Obama heeft opgeroepen tot het ‘bannen van de bom’, wereldwijd. Het verwezenlijken van die doelstelling is een van de grote opdrachten van de huidige machthebbers - waar ook ter wereld. De oproep van VN-secretaris Ban Ki Moon vandaag om alle kernwapens uit de wereld te verwijderen, is dan ook geheel terecht.
.
Hoofdartikel

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties