De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Sportdonderdag, 5 augustus 2010

Sjkeln als decor voor het feest van de Drie Koningen
Bert Kalteren
Franeker - Geen mens twijfelde op voorhand eigenlijk aan de suprematie van het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Danil Iseger. De manier waarop het trio dit seizoen in de tweede cyclus zeven van de tien vrijeformatie wedstrijden won, lag daar aan ten grondslag. Maar van het gemak waarmee trio Van der Bos door de eerste drie omlopen wandelde (slechts vier eersten tegen), was in de finale tegen het partuur van Pieter van Althuis geen sprake. Van enige twijfel is echter geen moment sprake geweest bij trio Van der Bos. ,,Ik ha der yn 'e finale absolt net in momint oer ynsitten. Ek net doe't wy mei 5 om 4 achter kamen, vertelde Van der Bos, die net als een jaar eerder unaniem gekozen werd tot koning.
Dat zelfvertrouwen straalde de 21-jarige opslager de hele dag uit. Ook in de finale, waarin het met name een gevecht was tussen de Holwerder en het rivaliserende perk van Jurjen Flisijn en Jacob Klaas Haitsma. Die slag werd op punten, elf zitballen tegenover tien opslagmissers, gewonnen door Van der Bos. Ondanks de lastige omstandigheden - het Sjkeln was door de regenval veranderd in een moeras - bleef Van der Bos fier overeind.
Het was pas de vierde PC van de twintiger, maar met een tweede plaats en twee keer een eerste plaats en twee koningsschappen staat er vooralsnog geen maat op de opslager. ,,It is net maklik keatsen op san fjild en yn s neidiel. Wy rnen hieltyd efter de feiten oan. Mar je koenen sjen dat sy noch noait in finale keatst ha en ik tink dat dat krekt s foardiel wst hat, vertelde Van der Bos. ,,Wy woene sa graach winne en binne der fuortendaliks boppe op knald. Dat ha wy de hiele dei sa dien.
Het Sjkeln vormde gisteravond laat het decor voor het feest van de 'Drie Koningen'. Want net als Van der Bos waren ook zijn maten Triemstra en Iseger, respectievelijk in 2006 en 2004, al eerder onderscheiden met de koningsbal. Het duo stond gisteren voor de elfde keer op de PC en zegevierde voor de derde keer op het Sjkeln. ,,It wei in lotterij op in eins nbespylber fjild, zei de dertigjarige Iseger, die na de immense waterval halverwege de middag als n van de weinige kaatsers de want er het liefst bij neer had gegooid. ,,Dit ha ik noch noait meimakke. Mar hy stiet wer efter de namme en hy telt wer.
Eigenlijk gelijk vanaf het begin van de finale moest trio Van der Bos in de achtervolging op het eerste klasse partuur en dat was onverwacht. ,,It gie dreger as wy ferwachte hiene en dat hat te krijen mei de omstannichheden. Dan lizze de ferskillen tusken de top en e subtop tichter by inoar, aldus de 27-jarige Triemstra. De Bilkert is een winnaarstype en pakte voor de achtste keer, op elf PC-deelnames, een prijs. ,,Wy ha yn e twadde syklus sn fan 'e tsien kear wn en dan soe it wat wze as we dizze net winne koenen.
Maar in het laatste eerst zetten Van der Bos c.s. het spel naar hun hand. Het was een lange zit van bijna twaalf uur voor het 'omsittend laach', maar die kregen met een onverwacht spannende finale, waar voor hun geld. Dat was volgens Iseger ook een verdienste van het partuur van Pieter van Althuis. ,,Se keatsten hiel goed en do seachst se groeien. It wie in huzarestikje fan harren, wylst wy net op s bst wienen. Maar van paniek was geen sprake geweest. ,,Ik ha noait it gefoel hn dat wy ferlieze koenen. Derfoar ha we tefolle meimakke, want der stienen wol trije keningen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties