De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Sportdonderdag, 5 augustus 2010

Verrassend partuur Van Althuis brengt favorieten in finale aan het wankelen
Van der Bos ook onder druk koninklijk

Franeker - Het zwaar favoriete partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger heeft gisteravond laat zeer verdiend de 157ste PC gewonnen. Het trio bleef in de modderpoel die Sjûkelân heet overeind waar de grootste concurrenten stuk voor stuk over eersteklasparturen struikelden. Op weg naar de kransen hoefde het trio overigens slechts eersteklassers uit te schakelen.

Door Johan Vellinga.
De finale tegen het verrassende partuur van Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn was op voorhand een strijd tussen de reus en kleinduimpje. Met aan de ene kant een partuur dat heerst in de hoofdklasse en waarin alle drie de kaatsers als eens tot koning van de PC werden gekroond. Met de gretige jonge Van der Bos, een van de beste opslagers uit de geschiedenis van het kaatsen, en twee maten die gezamenlijk inmiddels 628 punten bij elkaar gekaatst hebben. Nee, ze konden de PC niet winnen.
Het was al heel mooi dat Van Althuis c.s. de finale gehaald hadden. Maar het door regen geteisterde kaatsveld in combinatie met de inmiddels invallende duisternis zorgde ervoor dat de verschillen tussen beide parturen minder groot waren. En Van Althuis c.s. geloofden erin en kaatsten bovendien redelijk foutloos, zowel aan de opslag als vanuit het perk. Als Van der Bos, Triemstra en Iseger dan zo graag die PC wilden winnen, dan moesten ze daar maar hard voor werken. Heel hard.
Met een zitbal op 6-6 in het eerste eerst zorgde Van Althuis dat het eerste bordje naar de underdog ging. Hoewel Van der Bos dwingend aanwezig was aan de opslag (hij sloeg twaalf zitballen in de finale) slaagden Haitsma en Flisijn er ook regelmatig in om de heersende PC-koning in zijn hemd te zetten. De Holwerder miste bovendien negen keer het perk, maar nam hoe dan ook wel zijn partuur op sleeptouw en hield zijn maten scherp. Dat de koningscommissie hem negen punten toebedeelde was alleen maar terecht. Hij bleef koel onder alle omstandigheden, onder grote druk. Het was zijn finale.
Maar die dekselse Van Althuis c.s. maakten het de winaars wel heel erg lastig. Steeds nam het trio een eerst voorsprong dat weer door Van der Bos c.s. ingehaald moest worden. Zes keer stonden de premiewinnaars als eerste op zes punten. Van Althuis c.s. kwamen als eerste op vijf eersten, maar toen ook lieten de winnaars zien waarom ze in Franeker alle drie al eerder de kransen kregen omgehangen. Een monsterlijke retourslag van Triemstra, een bovenslag van Iseger en een opslag van Van der Bos waarbij hij zelf de bal voor de kaats keerde bracht de stand weer in evenwicht.
Het laatste eerst zou de beslissing brengen. En wie anders dan Van der Bos maakte in dat eerst het verschil. En hoe. Hij sloeg zijn eerste bal net op het touw waardoor Van Althuis c.s. een belangrijke voorsprong namen. Geen paniek. De Holwerder plaatste vervolgens een zitbal, dwong Haitsma tot een kwaadslag, plaatste nog een zitbal en dwong vervolgens Flisijn tot een kwaadslag; 5-5 en 2-6. De opslager is met zijn 21 jaar nu al een fenomeen en tweevoudig PC-winnaar en koning. Daarbij past een diepe buiging.

Geen verrassingen

Het was voor Van der Bos c.s. een enerverend slotstuk na een verder gemakkelijke dag. Een dag die begon met regen waardoor het veld glad en moeilijk bespeelbaar werd. Toch verliepen de meeste partijen in de eerste omloop volgens het boekje. Allen het partuur van Tolsma wist zich met de nodige moeite te plaatsen voor de tweede omloop. Het eersteklaspartuur van Dirk-Yde Sjaarda, Erik Haitsma en Gert-Jan Meekma vocht zich terug van een 4-0 achterstand en kwam zelfs 5-4 en 6-4 voor. Tolsma werd gedegradeerd tot balkeerder. Het was Sprik die met de nodige opslag- en uitslaggeweld de bakens wist te verzetten. Op 5-5 en 6-2 sloeg Haitsma nog twee keer de bal boven, maar op de derde bal van Sprik had de voorinse geen antwoord.
Een echte verrassing in de eerste omloop bleef daarmee uit. Het partuur van Marten van der Leest, Pieter Jan Plat en Peter de Boer hadden weliswaar Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma en Alle Jan Anema van hun PC-aspiraties beroofd, maar dat had alles te maken met de blessure van Anema, die zijn knie blesseerde met nog maar een eerst verkaatst. Omdat de regels dit jaar voorschrijven dat een partuur dan niet mag bijloten tot de volgende omloop moesten Olijnsma en Bruinsma als een duo verder. In een partij waarin alles aan de hang kwam was het Van der Leest die de partij met een zitbal uitmaakte.
Trio Van der Leest had het als eersteklaspartuur niet getroffen met het lot. Mocht er al rekening zijn gehouden met een tweede omloop dan zou daarin het hoofdklassepartuur van Rutmer van der Meer, Renze Pieter Hiemstra en Folkert van der Wei daarin hoogstwaarschijnlijk de tegenstander zijn. Het trio dat zaterdag in Dokkum nog de vrijeformatiepartij op zijn naam had geschreven was in de eerste omloop inderdaad te sterk voor Jan Brandt Wiersma, Hillebrand Visser en Jouke Bosje. Toch lieten Van der Meer c.s. hun tegenstanders na een 5-1 voorsprong nog terugkomen tot 5-4 en 6-4.
Van der Leest c.s. waren in de tweede omloop verantwoordelijk voor de eerste echte stunt van de dag. Van der Meer c.s. namen een 3-1 voorsprong, maar op 6-6 in het vijfde eerst sloeg Plat de kaats voorbij en dat betekende 3-2. Vanaf dat moment slaagde met name Van der Meer er niet meer in de bal daar te krijgen waar hij hem hebben wilde. Op 3-5 en 6-6 wist Hiemstra de partij nog te verlengen met een fraaie zitbal, maar in het volgende eerst kreeg de Sint Jabuurster, viervoudig koning dit seizoen, de bal op 2-4 vanaf de stuit tot twee keer toe niet in het perk.
Met de uitschakeling van de twee parturen uit de hoofdklasse was de derde prijs voor Van der Leest c.s. zonder meer verdiend. Dat was op voorhand toch ook wel het hoogst haalbare voor het drietal dat in de halve finale toch zeker niet opgewassen zou zijn tegen trio Van der Bos, dat zich zoals verwacht moeiteloos door de eerste twee omlopen had weten te kaatsen. De parturen van Jelmer Hofstee en Jan Dirk de Groot kregen gezamenlijk drie eersten aan de telegraaf tegen het partuur dat zeven van de tien vrijeformatiewedstrijden op zak had.
En ook in de halve finale denderde de Van der Bos-express door, hoewel Van der Leest c.s. wel sterk begonnen. Het eerste eerst werd pas op 6-6 door Van der Bos beslist met een zitbal. Het werd 1-1 door een kwaadslag van Iseger. Maar daarna kon Van der Leest de juiste aanloop niet meer vinden. De opslager, die na de PC Tolsma vervangt bij het partuur van Sprik en Boersma, was totaal van slag en hij en zijn maten keken in mum van tijd tegen een 5-1 achterstand aan. Op 6-0 sloeg Triemstra de bal boven en wandelden ze met slechts vier eersten tegen de finale binnen.
In de andere halve finale kaatsten twee op voorhand verrassende halve finalisten want in de tweede omloop werd er volop gestunt. Het partuur van Arnold Zijlstra, René Anema en Thomas van Zuiden waren in de tweede omloop verantwoordelijk voor de uitschakeling van Tolsma c.s. Boersma raakte in wat zijn laatste partij op de PC zou worden, geen pepernoot meer. Zijn partuur kwam nog 4-3 voor, maar op 5-4 en 6-4 was het Van Zuiden die Boersma, die al geruild had in het perk met voorinse Sprik, bestookte met zijn opslag. De Winsumer leek de bal boven te slaan, Anema wist op de bovenlijn de bal echter met een sprong te halen en nog de kaats voorbij te slaan ook.
Trio Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn had in de tweede omloop gezorgd voor een vervroegd afscheid van Jacob Wassenaar. Samen met Johan van der Meulen en Marten Feenstra slaagde de voorinse er niet in die partij naar zijn hand te zetten. Het hoofdklassetrio, pas in Witmarsum afgelopen zondag voor het eerst in een finale, was gewoon niet goed genoeg. Van der Meulen en Feenstra faalden vooral aan de opslag, waar het fanatieke partuur van Althuis de schwung erin had. Op 5-3 en 6-6 was het Flisijn die bal over de boven joeg.

Drie eersteklassers

Drie eersteklassers in de halve finales van de PC. De strijd tussen Van Althuis en Zijlstra beloofde een spannende te worden. Beide parturen hadden een hoofdklasser uitgeschakeld in de tweede omloop en zaten in een flow. Alleen het partuur van Zijlstra was uiteraard verzwakt doordat de opslager zelf zich bij een aanloop zijn knie overstrekte in de tweede omloop en hij daarna geen bal meer kon opslaan. Anema en Van Zuiden namen dat werkje om en om van hem over en besloten, omdat ze al een prijs hadden, Zijlstra niet te vervangen.
De partij tussen Van Althuis en Zijlstra was een van de leukste partijen van de dag. Van Zuiden, een negentienjarige debutant uit Tjerkwerd, toonde zich van zijn beste kant. Van Althuis c.s. namen een 3-1 voorsprong, maar met Van Zuiden ontketend aan de opslag, kantelde de partij. Zijlstra c.s. bogen de achterstand om in een 5-3 voorsprong. Op 6-4 leek de partij beslist, maar daar dacht Van Althuis (bal boven) anders over en vervolgens sloeg Van Zuiden, bij de vermoeidheid toe sloeg, de bal buiten. In het laatste eerst miste Van Zuiden de bal op 6-4 wederom het perk.
Prijswinnaars: 1. Gert-Anne van der Bos (Holwerd), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Daniël Iseger (Goutum), 2. Pieter van Althuis (Peins), Jacob Klaas Haitsma (Easterein) en Gerrit Flisijn (Easterein), 3. Marten van der Leest (Dronrijp), Pieter Jan Plat (Sint Annaparochie) en Peter de Boer (Leeuwarden) en Arnold Zijlstra (Tzummarum), René Anema (Balk) en Thomas van Zuiden (Tjerkwerd).

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties