De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodonderdag, 12 augustus 2010

Veel Friese signalen ‘van onderen op’ naar partijleiding
Manifest van CDA-leden tegen de PVV

Leeuwarden - Een groep verontruste CDA-leden heeft zich in een manifest uitgesproken tegen samenwerking met de PVV. De leden willen niet dat het CDA in zee gaat met een partij die tornt aan fundamentele vrijheden en grondrechten, en moslims stigmatiseert. Opvallend is het aantal Friezen dat aan het manifest heeft meegewerkt.

Het manifest draagt de titel Wij staan voor onze grondrechten en heeft als kernpunt dat het gedachtegoed van het CDA zo ver afstaat van dat van de PVV, dat regeringssamenwerking onmogelijk is. ‘In haar politieke uitingen en het verkiezingsprogramma tornt de PVV aan verschillende van onze grondrechten’, schrijven de leden. ‘Met name het recht op gelijke behandeling en het recht onze levensovertuiging vrij te belijden.’ De stigmatisering van een hele bevolkingsgroep - moslims - tast niet alleen hun vrijheid aan, maar indirect de vrijheid van allen, betogen de CDA’ers.
Het idee van het manifest komt van CDA-lid Wouter Beekers uit Rotterdam, die als historicus aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werkt. Hij begon dit weekeinde andere CDA’ers te benaderen, omdat hij niet tot het partijcongres van 2 oktober wil wachten met het geven van zijn mening. ,,Dat het CDA met de PVV aan de onderhandelingstafel zit, baart me grote zorgen. Ik wil graag nu het signaal afgeven dat heel veel partijleden - niet alleen figuren als Doekle Terpstra, maar ook de actieve lokale leden - moeite hebben met wat nu gebeurt.”
Het manifest op internet is in eerste instantie door 44 mensen ondertekend. Opvallend is dat onder hen veel Friezen zijn. Zo komen de namen van Sytze Faber, Gabriël Anthonio (Jeugdhulp Friesland), Joeke Baarda (oud-Eerste Kamerlid) en Statenlid Jan From voor op de lijst. Ook lokale bestuurders en oud-bestuurders uit Fryslân scharen zich achter het initiatief.

Timing

Volgens Sytze Faber is het belangrijk dat dit signaal juist op dit moment klinkt. ,,Wachten tot het congres zou onverantwoordelijk zijn. Dan staat er een ministersploeg in de steigers, dan is het te laat. De politieke leiding heeft er recht op om te weten dat er mensen binnen het CDA onrustig worden. Het is nadrukkelijk bedoeld om de leden de gelegenheid te geven zich uit te spreken. We zien wel hoe dat balletje gaat rollen.”
Onder de lokale CDA’ers die al getekend hebben, is Trees Fijnvandraat, fractievoorzitter in Harlingen. ,,Persoonlijk worstelde ik al met dit fenomeen”, zegt zij. De afgelopen tijd werd er onder Friese CDA’ers dan ook geregeld gemaild om van gedachten te wisselen over de partijkoers. Dit manifest verwoordt de zorgen van Fijnvandraat. ,,Het wil niet zeggen dat ik niet achter het CDA sta. We hebben binnen de partij altijd stromingen gehad, er is altijd discussie geweest. Zo moet dit ook gezien worden.”

Procedure

Oud-staatssecretaris Klaas de Jong Ozn laat in een eerste reactie weten dat hij de inhoud van het manifest onderschrijft. Wel plaatst hij een aantal kanttekeningen bij de aanpak van dit initiatief. ,,Ten eerste is de oproep niet aan het goede adres. De partijleiding wordt aangesproken, terwijl het de fractie in de Tweede Kamer is die besluit over regeringsdeelname.”
Verder mist De Jong Ozn concrete aanknopingspunten. ,,Dit is te algemeen gesteld, bovendien worden er geen alternatieven genoemd. Als dit op deze manier op het congres wordt behandeld, dan wordt het een rotzooi.” Hij wijst erop dat Maxime Verhagen in een verklaring heel beknopt de uitgangspunten voor de onderhandelingen heeft weergegeven. ,,Daar was iedereen het toen mee eens. Laten we op het congres toetsen of aan die uitgangspunten is voldaan.”
Beekers biedt de gelegenheid aan alle CDA-leden om het manifest te ondertekenen. Vanochtend negen uur liet hij weten dat zijn mailbox al overliep met reacties.
Voor ondertekening van het manifest, klik hier: http://wijstaanvooronzegrondrechten.org

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties