De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Sportdonderdag, 12 augustus 2010

Invalcoach Hingst voert ook kunstje uit bij KV Noorden
Sybe Joostema
Wommels - Nietsvermoedend toog Yeb Hingst gistermorgen vanuit zijn woonplaats Tzum op de Freuledag naar Wommels. De succescoach die SMI Wjelsryp de afgelopen jaren tweemaal naar de Villa van de Freule loodste, kon een jaartje als supporter achterover leunen. Wjelsryp had immers geen Freulepartuur. Hoe anders verliep de Freuledag voor hem.
De speling van het lot bracht hem alsnog op de coachbank. In St. Jacobiparochie sprak Broer Kooistra, al jaren coach van KV Het Noorden uit St. Jacobiparochie, in het vroege ochtenduur de voicemail in bij Sjoerd en Joke Jensma, de ouders van Freule-debutant Andries. Kooistra meldde zich af vanwege een spierscheuring. Het partuur was al onderweg naar Wommels. Via de mobiele telefoon werd het bericht snel doorgegeven aan de kaatsers. Die bedachten onderweg al een snode oplossing. ,,Die Yeb Hingst had toch geen partuur meer, waarom vragen we hem niet?”, verzuchtte Enno Kingma, eveneens debutant. Rick Poortstra was als derdejaars bezig met zijn laatste Freule.
Het idee werd naarmate Wommels dichterbij kwam, omarmd door de kaatsers. Poortstra trok de stoute schoenen aan en vroeg Yeb Hingst in Wommels op de man af. Hingst: ,,En doe tocht ik by mysels, ik haw hjir oars no ek neat te dwaan, werom net. Mar ik haw earst wol de mannen by elkoar roppen. Want je moatte dan wol de goede dingen dwaan. Ik kin de jonges as keatsers, en Rick fansels it bęste. We betochten in plan en ik haw tasein dat ik harren helpe soe.”
Er was onverwacht die klik die je moet hebben met de coach. Iemand van buiten, iemand die het klappen van de zweep kent, met veel ervaring. Geen vader, geen naaste buur, maar een betrekkelijk vreemde voor de Bildtkers. ,,Ik wit út erfaring dat soks better wurket. As ik nei sa’n partoer as Arum sjoch, dan tink ik ek wolris, wat soe it goed foar harren węze om in coach bűten Arum te sykjen. Want keatse kinne se as de bęste.” Het leek op een open sollicitatie, maar zo was het zeker niet bedoeld, counterde Hingst.
De eerste wedstrijd stond gistermorgen bij het bijveld op het programma. Na de korte partuurbespreking wachtte tegenstander Peins van kaatstalent Menno van Zwieten. De Bildtkers haalden alles uit de kast en wonnen nipt met 5-5 en 6-2. Zo’n partij heb je er nu eenmaal altijd bij, wist Hingst. Maar hij kon verder bouwen aan het team. ,,Ik had nog geen prijs op de Freule gewonnen, dit werd plotseling een kans, niet te geloven”, vond Rick Poortstra (17). De meest ervaren jongenskaatser uit St. Jacobiparochie heeft een venijnige opslag, die door de bank genomen vaker buiten de perklijnen dan erbinnen valt. Gisteren niet. ,,In kwestje fan konsintraasje. Ik haw it der my him oer hân en seach dat de fokus goed wie”, verklaarde Hingst.
Kingma genoot van die Freule-sfeer. ,,Schitterend, dat al dat publiek zo applaudisseert bij een bovenslag”, ervoer de debutant de kippenvelmomenten tijdens de prestigestrijd tegen het favoriete Arum met Kevin Jaarsma, Jan Schurer en Jan Bauke Tolsma. De kaatswedstrijd werd op enkele momenten beslist. De ergernis bij Jaarsma bij een blokjesincident - een kaatsblokje werd na het aanmerken te vroeg opgepakt en later een halve meter verder weer neergezet - sloeg om in woede toen er gemeten moest worden en bleek dat de uitgeslagen bal van de Bildtkers net een decimeter voorbij was. ,,Daar kan ik toch zo slecht tegen”, erkende het kaatstalent Jaarsma. ,,Voor ze er erg in hadden, hadden wij door hun boosheid zomaar weer twee eersten te pakken”, profiteerde Kingma. KV Noorden won.
Voordat er sowieso sprake kon zijn van een prijs moest nog een op papier lastige tegenstander worden aangepakt. Gaast/Ferwoude zat echter helemaal niet in de rol en werd weggepoetst door St. Jacobiparochie. ,,Ik hie dat idee al wat”, vertelde de interim-coach Hingst. ,,Sy tochten wy krije no it lestige Arum en dan steane wy der, St. Jakob. Hoe’t dy Poortstra doe ek keatst hat, net te leauwen.”
Resultaat: 5-0 en 6-0 en de begeerde prijs was binnen. ,,Schitterend toch, een mooie zilveren kaatsbal. Dat hadden we nooit verwacht”, reageerde Jensma blij. Tegen de latere winnaar waren de Bildtkers dapper, maar daar eindigde het sprookje. ,,We leggen je voor de komende jaren ook vast”, zei Kingma heel beslist. Yeb Hingst zat in de kleedkamer na te genieten, maar hapte vooralsnog niet toe.
Een kleedkamer verderop zat even later Beetgum uit te puffen. De vaste coach daar was Sybe Schaaf. Hij diende al een beduidend langer contract uit dan Hingst en baalde, omdat hij tien jaar nadat hij zelf in de finale had gestaan van de Freule, had gehoopt op weer een finaleplaats van Beetgum. Tegen beter in, vond Tjisse Steenstra. De kaatser vond de derde prijs al een verrassing. ,,Dit is al hiel moai. Yn de heale finale wie St. Anne krekt wat better. Dat sjogge je by in pear belangrike ballen, mar we hawwe it klokje.”
De Beetgumers - naast Steenstra waren dat Remco van der Vlugt en Simon Hoogland - werden met ruime cijfers verslagen. De wens was echter de vader van de gedachte bij Schaaf: ,,Wy hawwe yn 2000 ferlern fan Stiens”, onthulde Schaaf. Over de uitslag in het eenzijdige duel wilde hij liever niets meer kwijt

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties