De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Geloof & Kerkmaandag, 4 oktober 2010

Zo’n zevenhonderd mensen wonen Marialof bij na processie door Leeuwarden
‘Het katholieke geloof mag gezien worden’

Leeuwarden - Het is geen katholiek triomfalisme en het is ook geen ‘protestanten pesten’. ,,Waarom laten we dan wel de oude traditie van de Mariaprocessie herleven? Geloof mag gezien worden”, stelde bisschop De Korte van Groningen-Leeuwarden tijdens de Marialof met de woorden van missionaris Willibrord. Zevenhonderd mensen woonden de viering in de Dominicuskerk na de processie door Leeuwarden bij.

Door Hanneke Goudappel.
Deze mensen zijn toch niet allemaal katholiek?”, vraagt iemand op de Nieuwestad zich af, terwijl de stoet aan haar voorbij trekt. Hoewel het merendeel toch vást katholiek is, lopen er ook protestanten mee. Onder hen is Harry van der Molen (30), gemeenteraadslid voor het CDA in Leeuwarden. De christelijk-gereformeerde CDA’er loopt mee met zijn collega Gea Dames (51). ,,Het is niet speciaal vanwege Maria, maar ik wil dit gewoon eens een keer meemaken”, vertelt hij. ,,Ik vind het heel bijzonder dat er voor het eerst sinds zo lange tijd een processie door Leeuwarden trekt.”
Omdat het dit jaar precies vijfhonderd jaar geleden is dat er voor het eerst melding werd gemaakt van het beeld van Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden werd er een plechtige ommegang - inclusief koor en muziekkorps - door de stad gehouden met alle pracht en praal wat een processie voor velen een bezienswaardigheid maakt.
Gea Dames, die achttien jaar geleden vanuit hervormde huize de overstap maakte naar de Rooms-Katholieke Kerk, heeft wat met Maria. ,,Dat begon al in de tijd dat ik Kunstgeschiedenis studeerde, dat gaf me inzicht over hoe het katholicisme in elkaar zit en over de plaats van Maria.”
Een andere protestantse, Titie Wynia, loopt mee ,,als eerbetoon aan de moeder van mijn Verlosser”. ,,Dát betekent het voor mij. Ik houd heel veel van Maria.” In de protestantse traditie wordt Maria over het algemeen ondergewaardeerd, vindt ze. Wynia, lid va de protestantse wijkgemeente Open Hof, voelt zich met Maria verbonden in het moederschap. ,,Als moeder wil je dat het je kinderen goed gaat, en niet dat ze beschimpt worden en al helemaal niet dat ze moeten lijden. Moet je je voorstellen wat de moeder van onze Verlosser heeft doorgemaakt. Ik zou wel eens aan haar willen vragen: hoe heb je dat kunnen doorstaan?” Ze heeft thuis een Mariabeeld in de kamer staan, met een rozenkrans ernaast, als een soort rustpunt. Ze moet het nu even missen, omdat ze het heeft uitgeleend aan de expositie Mijn Maria in de Dominicuskerk. Wynia loopt ook mee in de processie om haar ,,verbondenheid met de katholieken” te tonen.

Positief

,,Dit is iets positiefs, in een tijd dat de Rooms-Katholieke Kerk steeds negatief in het nieuws is. Zo beleef ik dat”, zegt Klaas Wierenga (70) uit Leeuwarden, doelend op alle publiciteit over de misbruikschandalen.
Ook bisschop De Korte laat dit even later tijdens de Marialof in de Dominicuskerk niet ongenoemd. Hij vraagt zich in zijn meditatie af waaróm eigenlijk na zoveel eeuw een processie dwars door de stad trekt. Het is géén teken van katholiek triomfalisme, benadrukt hij. ,,Dat past niet bij de Katholieke Kerk in het noorden van het land, en het past niet bij de kerk van vandaag, waar wij weten van de schandalen die binnen de kerk hebben plaatsgevonden. Juist nu past geen enkel triomfalisme.”
,,Is het dan een vorm van pesten van onze protestantse broeders en zusters: lekker jennen dat wij er ook nog zijn?”, vraagt hij zich af. ,,Nee, de oecumenische ontwikkelingen van de afgelopen decennia in gedachten, is er geen enkele reden om hen voor het hoofd te stoten.”
Voor de bisschop van het Noorden is er maar één goede reden om weer een processie te houden: het geloof mag worden gezien. ,,We willen ons geloof niet laten terugdringen tot achter de voordeur, of binnen de kerkmuren. We hebben vandaag gebruik gemaakt van ons processierecht, omdat geloven ook van betekenis is voor de publieke ruimte, voor deze stad en voor het leven in deze stad.”
Een evenwichtige Mariadevotie en -spiritualiteit is volgens De Korte altijd verbonden met Christus en met de geloofsgemeenschap. ,,Wij brengen haar eer omdat ze de moeder is van Jezus Christus.”
Maria kan, zo stelde bisschop De Korte, voor christenen dienen als een ,,voorbeeldgelovige”. Haar houding ,,past iedere christen: of hij nu rooms-katholiek, orthodox of gereformeerd is”. ,,Haar beschikbaarheid, haar dienstbaarheid en haar geloofsvertrouwen mag iedere gelovige bepalen en inspireren. Dat we op voorspraak van Maria zó christen zijn in de wereld van vandaag.”

Kaarsjes

Naast de meditatie van De Korte werden er tijdens de viering verschillende Marialiederen gezongen. Even later kwamen vele van de zevenhonderd kerkgangers naar voren om een kaarsje te ontsteken bij het Mariabeeld voor een persoonlijke gebedsintentie.
,,Er werd heel sterk met de liederen meegezongen”, viel Vronie de Vreeze (40), lid van de Leeuwarder Titus Brandsma Parochie, op. ,,Het koor werd eigenlijk overstemd door de kerk. Dat gebeurt bijna nooit. Alleen met Kerst zit de kerk zó vol.” Ook de processie heeft indruk op haar gemaakt. ,,Ik had van tevoren geen idee wat ik kon verwachten. Dat er zóveel mensen zouden meelopen had ik nooit gedacht. Ook de sfeer in de stad vond ik heel bijzonder, zoveel mensen die langs de kant van de weg bleven staan.”
Voor acoliet Naomi Faber (16) die helemaal voorin de processie liep met het parochiekruis, was het grote aantal mensen eerst even schrikken. ,,Toen we de Bonifatiuskerk uitliepen en ik in één keer zoveel mensen zag, schoot ik even in de stress. Maar het ging gelukkig allemaal goed.” Ze vindt het meelopen in de processie een heel bijzondere ervaring. ,,Het was echt waanzinnig. Ik heb zoveel leuke reacties gekregen, onder andere van een lerares die we tegenkwamen.”
Naomi is opgegroeid met het geloof en kan het niet wegdenken uit haar leven. ,,Het geloof betekent voor mij een bron van kracht, en de kerk is echt mijn familie. Ik ben er trots op dat ik katholiek ben.”
Bisschop De Korte kijkt tevreden en dankbaar terug op de processie en de Marialof. ,,Afgaand op eerdere processies in Utrecht en Zwolle had ik wel de indruk dat er er een flinke groep zou komen, maar dat het er zóveel zijn overtreft mijn verwachtingen.” Het prachtige nazomerweer heeft daar zeker bij meegespeeld, denkt hij. ,,Woensdag leek het er nog op, dat we de processie misschien zouden moeten afblazen vanwege de weersomstandigheden. Dat kun je je nu niet voorstellen.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Fijn dat de bisschop ook de protestanten noemt. Weet hij echter dat er bijbels gezien niks pleit voor dit soort taferelen. Jammer dat zo toch de Maria-verering nieuw leven wordt ingeblazen. Het is dan ook meer Rooms dan Katholiek (=Algemeen Christelijk). Lijken dit soort happenings niet echt bij te dragen aan een geboden kerkelijke eenheid. Het geloof mag inderdaad gezien worden, maar dan liever in daden. En die zijn ook over deze kerk nu niet om bepaald over naar huis te schrijven!

J@ppy T@lm@, Hurdegaryp - woensdag, 6 oktober 2010


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties