De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Geloof & Kerkmaandag, 4 oktober 2010

Ook protestanten lopen mee door Leeuwarden
Honderden mensen door de stad achter Maria aan
Hanneke Goudappel
Leeuwarden - Schitterend. Een belevenis. Heel indrukwekkend. De superlatieven waren niet van de lucht gistermiddag tijdens de Mariaprocessie door Leeuwarden. De tocht door de binnenstad trok honderden mensen. Voor het eerst sinds eeuwen werd het beeld Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden door de binnenstad gedragen.
De processie was het hoogtepunt van de Mariamaand die de Titus Brandsma Parochie in Leeuwarden deze maand in het bijzonder viert. De parochie gedenkt hiermee dat het dit jaar precies vijfhonderd jaar geleden is dat voor het eerst melding werd gemaakt van het beeld Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden. In juli 1510 is er een plechtige ommegang door de stad gehouden.
In de stralende zon lopen katholieken uit de hele provincie - en van daarbuiten - nu voor een deel dezelfde middeleeuwse processieroute. De optocht gaat vanaf de Bonifatiuskerk via onder meer de Jacobijnerkerkhof en de Nieuwe Stad naar de Dominicuskerk. De happening kan niemand langs de route ontgaan: misdienaars en acolieten dragen onder meer het parochiekruis, lantaarns en allerlei verschillende vlaggen, een fanfare en een gemengd koor zorgen voor de muziek. Daarachter volgt het beeld Onze Lieve Vrouwe, dat boven de stoet uittorent, met bisschop De Korte en andere geestelijken erachter.
Gaandeweg de route sluiten hoe langer hoe meer mensen zich aan bij de processie. Uiteindelijk telt de stoet naar schatting liefst vier- tot vijfhonderd mensen. Langs grote delen van de route staat publiek aan de kant van de weg, onder wie ook heel wat protestanten.
En protestanten staan er niet alleen aan de route. Er zijn er ook die meelopen. Bijvoorbeeld Tytie Wynia, die daarmee haar ,,verbondenheid met de katholieken” wil tonen. De processie is voor Wynia tevens ,,een eerbetoon aan de moeder van mijn Verlosster”.
De processie maakt op velen indruk. ,,Ik had van tevoren geen idee wat ik kon verwachten. Dat er zóveel mensen zouden meelopen had ik nooit gedacht”, zegt Vronie de Vreeze (40) uit Goutum. ,,Ook de sfeer in de stad is heel bijzonder: zoveel mensen die langs de kant van de weg blijven staan.”

Mariavereerder

,,Dit maak je niet vaak mee”, zegt Broer Roorda (66) uit Wytgaard. Hij noemt zichzelf een Mariavereerder, maar is hier ook voor ,,het samenzijn en de sfeer”. ,,Geloof jij dat voorspraak bij Maria effect heeft?”, vraagt Klaas Wierenga (70) uit Leeuwarden hem. ,,Ik roep haar wel eens aan”, vertelt Roorda. ,,Misschien dat het helpt. Het maakt je innerlijk wel zekerder.”
Ook Gea Dames (51) uit Leeuwarden die achterin de optocht loopt, vindt de processie ,,heel bijzonder”. ,,Wat mij verbaasde is dat tot 1983 - helemaal niet zo lang geleden - het processieverbod nog gold. Jarenlang móchten katholieken niet eens een processie houden. Al vormen we vergeleken met de protestanten helemaal niet zo’n grote gemeenschap, het is goed om te laten zien: hé we zijn er.” Zie ook: ‘Het katholieke geloof mag gezien worden’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 9


Reacties:

Ik kan daar echt geen verering in zien. Niets wijst daar op. Wat Jezus deed in Johannes 19 vers 26 was er voor zorgen dat Johannes na Jezus'
dood voor Maria zou zorgen. Een goede Zoon die, terwijl Hij aan het kruis hangt, die regeling treft! Lees maar eens verder in vers 27: "Kijk, hij is uw zoon", zei Hij tegen haar. En tegen Johannes zei Hij: "Zij is uw moeder." Van toen af aan nam Johannes haar bij zich in huis.

Bjuster, Eindhoven - woensdag, 6 oktober 2010


Marcus 3:32 En een schare zat rondom Hem en zij zeiden tot Hem: Zie, uw moeder en uw broeders en uw zusters staan buiten en zoeken U. 33 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Wie zijn mijn moeder en broeders? 34 En rondziende over degenen, die in een kring rondom Hem zaten, zeide Hij:
Zie, mijn moeder en mijn broeders. 35 Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.

J.Hart, Heerenveen - woensdag, 6 oktober 2010


De verering van Maria komt van Jezus zelf. Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder:
Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis (Johannes 19,26)

Katholiek, Utrecht - dinsdag, 5 oktober 2010


De verering van Maria komt van Jezus zelf. Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder:
Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis (Johannes 19,26)

Katholiek, Utrecht - dinsdag, 5 oktober 2010


Ik heb altijd gedacht dat het geloof om Jezus ging. Niet om Maria. Wijs me eens één plaats aan in de Bijbel waar staat dat Maria aanbeden moet worden. Lees maar eens in de Bijbel Psalm 115 vers 1: HERE, wij verdienen geen eer. ALLEEN UW NAAM KOMT ALLE EER TOE wegens Uw goedheid, liefde en trouw. vers 9: Israëlieten, stel uw vertrouwen op de HERE. Hij is voor hen een helper en stelt Zich beschermend voor hen op.
Psalm 116, vers 1-2
Ik houd zoveel van de HERE; altijd hoort Hij mij als ik mij smekend tot Hem richt.2Hij wil ook graag naar mij luisteren; daarom zal ik nooit nalaten Hem aan te roepen. Psalmen 117 vers 1: Laten alle volken de HERE loven en Hem prijzen.

Ik lees hier niets over Maria, alleen over de Here Lees ook eens:
1 Timotheüs 2:5 (Het Boek)

God staat aan de ene kant en de mensen die tegen Hem ingaan, zijn aan de andere kant. En JEZUS CHRISTUS, Die Zelf mens is, staat als ENIGE MIDDELAAR tussen hen in.
ENIGE MIDDELAAR: Dus geen Maria nodig!
Amen!

Bjuster, Eindhoven - dinsdag, 5 oktober 2010


Dat deden ze bij het gouden kalf ook. Voor, achter, en maar dansen. Wat een verering bij zo'n geboetseerd en geschilderd poppetje. Mensen wordt toch wakker!!

h. weekhout, DORDRECHT - dinsdag, 5 oktober 2010


Diegenen die destijds, nog niet zo lang geleden, dat processieverbod oplegden lopen nu te mekkeren over Geert Wilders en de PVV; huichelaars!

Ben, Helmond - dinsdag, 5 oktober 2010


Ook hier in het zuiden des lands weten ze zo'n poppenkast uit te halen.
Ook hier beseffen de feestgangers er niet van dat ze afgoderij plegen en God tegen zich in het harnas jagen.

Pepone, Maastricht - dinsdag, 5 oktober 2010


Bijzonder mooi initiatief, zouden ze in meerdere steden moeten doen Nu nog de vraag waar koop ik het bijzondere Mariaboekje ? Bij voorbaat dank

Anne

anne, zaandam - dinsdag, 5 oktober 2010


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties