De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiomaandag, 4 oktober 2010

Weinig vogels te zien door slecht weer
Spreeuw en kievit zijn het meest geteld

Zeist/Laaxum - De spreeuw en de kievit zijn nog massaal aanwezig in ons land. Dat kan worden geconcludeerd naar aanleiding van de Euro Birdwatch. In dertig Europese landen werden zaterdag vogels geteld. In Nederland deden honderd werkgroepen mee. In Fryslân werd geteld in Laaxum en bij Bakkeveen.

De spreeuw werd het meest gesignaleerd (50.196 keer), gevolgd door de kievit: deze werd 33.353 keer geturfd. Opvallende nieuwkomer in de top tien is de zanglijster. Vorig jaar stond deze weidevogel nog op een zevende plaats met 7465 stuks. Nu werd hij 18.000 keer gespot.
De Euro Birdwatch wordt elke twee jaar gehouden in dertig Europese landen. Dit jaar was de veertiende keer. De telling geeft zicht in welke vogels al aan de trek zijn begonnen en welke nog niet. De grootste waarde van de vogeltelling zit echter in de herhaling. ,,We kunnen aan de hand van deze telling zeggen welke soorten achteruit gaan”, aldus Marieke Dijksman van Vogelbescherming Nederland. ,,De Europees Commissaris met natuurbeleid in zijn portefeuille zal een totaalplaatje krijgen hoe het gaat met onze vogels, in het bijzonder vogels in de EU.”
Het totale aantal getelde vogels viel tegen: 220.506 vogels tegen 663.550 twee jaar geleden. Volgens de Vogelbescherming heeft dit te maken met het slechte weer van zaterdag. ,,Veel zang- en roofvogels die zo veel mogelijk boven land vliegen, hebben zaterdag een rustdagje ingelast vanwege de regen. Het prachtige weer van vrijdag had er al voor gezorgd dat veel vogels zijn doorgetrokken.’’
Anderzijds was het weer in Zuid-Zweden vorige week juist slecht. Dat heeft ervoor gezorgd dat veel trekvogels daarvandaan de oversteek naar ons land nog niet hebben gemaakt. Wel werden er veel bijzondere vogelsoorten genoteerd, zoals de beflijster (5), bokje (4), buidelmees (2) en cetti’s zanger (1)
De vogeltellers noteerden ook 6471 boerenzwaluwen. Dat is volgens de Vogelbescherming bijzonder voor de tijd van het jaar, omdat de meeste zwaluwen al richting het warme zuiden zijn getrokken. ,,De boerenzwaluw heeft soms wel drie nesten per seizoen. Waarschijnlijk waren deze net klaar met de laatste leg.”
In Fryslân werd geteld op de Duurswoudsterheide bij Bakkeveen. In twee uur en een kwartier telden de vogelliefhebbers daar 2284 exemplaren en 26 soorten. Bijzonder waren
de waarnemingen van de water pipit en de grote gele kwikstaart. In Laaxum tuurden de tellers vier uur lang naar de lucht, maar ze kwamen niet verder dan 397 exemplaren en veertien soorten. Vanwege de het slechte weer was er waarschijnlijk weinig trek.
i www.trektellen.nl
In Laaxum tuurden de tellers vier uur lang naar de lucht, maar ze kwamen niet verder dan 397 exemplaren

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties