De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Economiemaandag, 18 oktober 2010

Herstel economie wordt beperkt door tekort personeel
Amsterdam - De Nederlandse economie zal zich de komende jaren maar moeizaam herstellen door een oplopend tekort aan goed personeel. Door de vergrijzing zal er volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek binnen tien jaar een tekort ontstaan van 300.000 mensen. Op korte termijn is er een tekort aan hoger opgeleid personeel. Dat schrijven de hoogleraren Jan Latten en Fred Zijlstra, Ido Shikma en Wouter Vlasblom, directeur personeelszaken van respectievelijk IBM en Siemens Nederland en hun collega Paul-Peter Feld van Xerox, generatie-psycholoog Aart Bontekoning en Robin van Barneveld van adviesbureau Boom & Bos.
De schaarste op de arbeidsmarkt wordt volgens de zeven zelfs zo groot dat naast het gevecht om de beste sollicitanten, werkgevers snel aan de slag moeten met complexere oplossingen om ook de arbeidscapaciteit van ‘minder talentvollen’ en zij die dreigen uit te vallen maximaal te benutten. De tweede ontwikkeling die speelt, is de toenemende arbeidsparticipatie van 60-plussers. Tot nu toe steeg de netto arbeidsparticipatie onder 60 tot 65-jarigen van 14 procent in 2001 naar 32 procent medio 2010 (CBS). Met een verhoging van de pensioenleeftijd zal de gemiddelde leeftijd waarop men uit het arbeidsproces stapt, verder oplopen. Werkgevers zullen dan ook veel meer aandacht moeten geven aan de vitaliteit van hun medewerkers.

Flexibel

Daarnaast stellen werknemers zich steeds onafhankelijker op ten opzichte van werkgevers. Dit komt tot uiting in het aandeel zzp’ers dat structureel groter wordt en de toename van kortere dienstverbanden. Bedrijven moeten het personeel dus meer flexibiliteit geven om de binding te vergroten.
.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties