De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiomaandag, 18 oktober 2010

Fryslân schrikt van rapport Inspectie
Zeecontainers zitten meestal niet goed vast

Harlingen - Bijna de helft van de containers die door zeeschepen over de Noordzee worden vervoerd, is niet goed vastgesjord. Bij twee derde van de containers is bij het vastzetten niet uitgegaan van het juiste gewicht. Dat staat in een onlangs afgeronde rapportage van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Dat maakte Commissaris van de Koningin Jorritsma zaterdag bekend. De inspectie voerde, op nadrukkelijk verzoek van Jorritsma zelf, eerder dit jaar een steekproef uit onder containerschepen. Jorritsma sprak als voorzitter van het Regionaal College Waddengebied bij de viering van 45 jaar Waddenvereniging in Harlingen. Hij is geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek, zei hij.
Volgens de inspectie is de situatie niet zo dramatisch, omdat maar een heel klein deel van de containers daadwerkelijk overboord slaat. Daarom doet de dienst geen aanbevelingen om ingrijpende wijzigingen door te voeren in de bestaande praktijk.
Jorritsma is het niet eens met de conclusies van de inspectie. ,,Het gaat niet om de hoeveelheid, maar om de inhoud van die containers. Er hoeven maar twee met het verkeerde spul overboord te slaan boven een van de eilanden en we hebben een groot probleem in de Waddenzee.’’
Burgemeester De Hoop van Ameland maakte zich eerder met een alliantie van Europese kustgemeenten - KIMO - ook al sterk voor strengere veiligheidsmaatregelen voor de containervaart. De branche lijkt echter niet van zins om snel verandering te brengen in de praktijk, want het laden en lossen van containers moet vooral zo snel mogelijk gebeuren. ,,Dit mag niet het zoveelste rapport worden dat onderin een la verdwijnt’’, zei Jorritsma. ,,We blijven hier bovenop zitten.’’
Meer dan 90 procent van alle goederen wordt over zee vervoerd, met de container als meest gangbare manier van verpakken. Alleen al op de Noordzee is het containervervoer de afgelopen tien jaar met 60 ŕ 90 procent toegenomen. Havens als Zeebrugge, Rotterdam, Wilhelmshafen en Hamburg werken aan forse uitbreiding van hun containerterminals. Intussen houden rederijen hun oude schepen steeds langer in de vaart, met grotere risico’s op averij.
Containerschepen varen harder dan andere vrachtschepen en zijn in toenemende mate betrokken bij aanvaringen op zee. In de praktijk blijkt dat de inhoud van containers geregeld afwijkt van wat er op de laadbrieven is vermeld, onder meer uit verzekeringsoverwegingen, stelde KIMO eerder vast. Verzekeraars schatten dat per jaar tienduizend containers overboord slaan. Voor de Nederlandse kust wordt een gemiddelde van 150 containers gehanteerd.

Waddenfonds

In zijn toespraak in Harlingen ging Jorritsma verder in op de door het nieuwe kabinet aangekondigde bezuiniging op het Waddenfonds. ,,Vanaf 2012 gaat er vijf miljoen euro af van de 33 miljoen die jaarlijks voor natuur en economie in dit gebied beschikbaar is. Het is uitstekend dat voortaan de regio over het Waddenfonds gaat, maar dat had ook zonder korting gemogen.’’
Jorritsma betreurt de manier waarop het Waddenfonds is opgezet. ,,De gasbaten liepen de afgelopen jaren enorm op, maar het fonds profiteerde daar niet extra van. Bovendien is de pot over zestien jaar leeg. Voor het waddengebied was het beter geweest als het fonds wel was meegegroeid met de gasbaten en als er op voorhand een bedrag in was gestort’’, aldus de commissaris. ,,Het fonds was dan minder vatbaar voor bezuinigingen geweest. Bovendien hadden we dan steeds alleen het rendement hoeven gebruiken. Het fonds kon dan oneindig lang intact blijven. Dat past ook bij de status van Werelderfgoed.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties