De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Geloof & Kerkdinsdag, 26 oktober 2010

Islamnota PKN: actief aan de slag met islamangst
Utrecht - Kerken moeten zich actief bezig gaan houden met de vragen die er rond de islam leven in de plaatselijke gemeenten. Ook voor de angst die er voor die religie is. Dat staat in een nota van de Protestantse Kerk die de synode op 12 november bespreekt. ‘De kerk is geroepen zich toe te leggen op pastoraat met het oog op de zorg en angst voor de islam in de gemeente. Daarbij hoort ook het bevorderen van het gesprek tussen hen die de betekenis van de islam geheel verschillend inschatten’, zo luidt een van de aanbevelingen.
Ook is de kerk geroepen om bijzondere aandacht en zorg te hebben voor moslims die Christus willen navolgen. Ex-moslims hebben nu soms te kampen met bedreigingen en geweld.
De ontmoeting met moslims in Nederland is volgens de Protestantse Kerk een uitdaging en een verrijking voor de christelijke gemeente. In de ontmoeting met moslims gaat het om integriteit en respect. Zo is de nota dan ook genoemd. Het stuk geeft een theologische visie op de islam en de relatie van de kerk tot de islam. Van daaruit worden aanbevelingen gedaan voor het toekomstig beleid van de Protestantse Kerk, dat leidend moet worden.
Wat bidden betreft onderscheidt de nota de voorbede voor moslims en het samen bidden met moslims. De kerk bidt wel ‘naast’ moslims, maar niet sámen met moslims, wordt benadrukt. ‘Het gebed tot de drie-enige God en in de naam van Christus onderscheidt het gebed van de kerk wezenlijk van dat van de moskee’, aldus de nota. ‘Dat betekent ook dat islamitische en christelijke religieuze vieringen niet zomaar ineen kunnen worden geschoven.’ Dit kader zal volgens de nota ook richting moeten geven bij het nadenken over bijvoorbeeld interreligieuze vieringen, inclusief het bevestigen van gemengde huwelijken.
De kerk laat ook duidelijk haar standpunt weten over de gelijkheid van de godsdiensten: ‘Hoe dicht islam en christendom op bepaalde geloofspunten elkaar ook naderen - één God, de schepper, het oordeel, de noodzaak van redding, engelen en profeten - en hoezeer beide in ethisch opzicht ook verwant zijn, voor de kerk blijft Christus de ultieme openbaring van God’.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

De PKN-islamnota is pure Godslastering, zie mijn artikel hierover op
http://torayeshua.nl/cms/?p=1541
Van de 27 insprekers kwam er niet 1 op de gedachte te protesteren tegen de hoofdzaak, die NIET in de nota staat en daarvoor is bewust gekozen. De opsteller, prof Bernard Reitsma, heeft het moderamen zo ver gekregen om zijn visie in de nota voor te leggen aan deze synode, die deze nota na wat amendementen unaniem aanvaardde. Inclusief de uitspraak in deze nota, dat ,,men het niet relevant acht om uit te spreken of het woord God in de islam en in het christendom naar hetzelfde wezen verwijst Niemand viel daar over, ook niet de directeur van Evangelie en moslims, ds Cees Rentier. Ik heb de PKN vooraf gewaarschuwd, in een artikel per mail aan de PKN en diverse PKN-dominees. Slechts 1 reageerde privé en had geen argumenten mijn zorg te weerleggen.De ondergang van de PKN is verder verzekerd door deze Godslastering. Helaas.

Shalom, Ben Kok (joods-chr. pastor) www.tora-yeshua.nl

ben kok (joods-chr.pastor), AMERSFOORT - maandag, 15 november 2010


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties