De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Hoofdartikeldinsdag, 23 november 2010

De buitenlanders...
Hoe lang - of hoe kort - is het geleden dat toenmalig minister Donner zei: ,,We hebben ze nodig, de buitenlandse werknemers’’. Het ging toen over Poolse en andere Oost-Europese werknemers die naar ons land zouden komen. We hebben ze nodig, daar waar geen taalbarričre hoeft te zijn, en ze zijn gekomen. En zij niet alleen; ook vrouw en gezinsleden zijn gekomen. Sommigen van hen leven in erbarmelijke omstandigheden. Onlangs werden Poolse arbeiders in mensonterende omstandigheden aangetroffen in containers. Maar er zijn meer problemen: Poolse gezinnen komen naar Nederland en hebben geen onderdak en Poolse mannen hebben vroeger of later geen werk, of werk tegen slechte voorwaarden.
Nederland heeft z’n zaken niet op orde. De kortzichtigheid van zowel werkgevers als autoriteiten komt ons duur te staan. De cijfers zijn duidelijk: er zijn straks te weinig mensen die het werk kunnen doen dat nodig is om het welvaartspeil in stand te houden. De werkgeversvereniging AWVN luidt de noodklok. Een van de oplossingen is het langer in dienst houden van werknemers. Om dat te bevorderen is het nodig dat er in cao’s afspraken worden gemaakt over het fit houden van werknemers. Het tekort doet zich achtereenvolgens in diverse sectoren gelden. Een van de sectoren waar de tekorten zich het eerst doet gelden is de zorg. Daarna komt het tekort aan personeel voor land- en tuinbouw. En waar de extra agenten vandaan moeten komen, is ook niet helemaal duidelijk. Intussen gebeuren er op kleine schaal merkwaardige dingen. Bij faillissementen, overnames en andere bijzondere omstandigheden worden, bijvoorbeeld, Nederlandse chauffeurs ontslagen en gaan Oost-Europese chauffeurs op hun chauffeurstoel zitten.
De maatregel om ouderen langer in dienst te houden is slechts in beperkte mate een oplossing. Voor sommige beroepsgroepen geldt dat de geschiktheid voor het werk afneemt met de leeftijd. Dat kan te maken hebben met lichamelijke aspecten, maar ook met mentale. En het overplaatsen naar bijvoorbeeld administratieve of begeleidings- en opleidingsfuncties is lang niet altijd ‘passend werk’, tot verdriet van die oudere werknemers en hun bazen.
...als economische factor
Nederland heeft en krijgt een probleem. Dat wordt alleen maar groter als het klimaat in ons land jegens buitenlanders negatiever wordt. Hier ligt in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de overheid. Die moet tegengaan dat, bijvoorbeeld na faillissementen buitenlanders op arbeidsplaatsen terecht komen waar tot dan Nederlanders werkten. De mentaliteit van bedrijven dient te veranderen: van uitbuiters tot goede werkgevers. De wet- en regelgeving moet het mogelijk maken dat de instroom van buitenlanders wordt gereguleerd. Niet alleen in aantallen, maar vooral in mogelijkheden voor werk, inkomen en onderdak. Voorts: de Nederlandse burger dient zich te realiseren dat er een maatschappelijk prijskaartje hangt aan het inhuren - natuurlijk zwart - van Poolse vaklieden die even een schuurtje bouwen, de kozijnen vernieuwen of een keuken plaatsen.
Er is ook een ander, groter verband. Dat is zoiets als de publieke mening over buitenlandse werknemers. De PVV is mede-verantwoordelijk voor het scheppen van een sfeer waarin buitenlanders verdacht zijn en een bedreiging vormen voor het verwerkelijken van de kreet: eigen volk eerst. De hetze van Wilders zit goed in elkaar: het gaat hem niet om buitenlanders, maar om de ideologie van de islam. Die deugt niet en ons land moet zich daar tegen beschermen. De uitwerking van de PVV-boodschap is als een olievlek: het gaat al heel snel niet alleen om fundamentalistische moslims, maar om alle buitenlanders.
De dreigende tekorten maken de komst van buitenlanders noodzakelijk. Zonder goed beleid dreigen de buitenlanders de nieuwe paria’s te worden, hoewel we ze hard nodig hebben. De PVV doet er verstandig aan te zorgen voor een gunstig klimaat voor de buitenlanders, in het belang van de PVV-kiezer en andere burgers. Zo’n klimaat, mede-ondersteund door goede regels, bevordert immers het in stand houden van de economie in ons land. Het is echter de vraag of de PVV in staat is een genuanceerd geluid te laten horen over buitenlanders; het is een ingewikkelde kwestie en Wilders kent vooral eenvoudige problemen en simpele oplossingen. Bovendien heeft de PVV geen belang bij nuance, in ieder geval niet zolang er zo veel Nederlanders zijn die de PVV als oplossing zien voor de problemen die ook maar iets te maken hebben ‘die buitenlanders.’
Hoe dit alles ook zij, het is te hopen dat steeds meer mensen zich realiseren dat gevoel, praktijk en beleid ten aanzien van buitenlanders óók een sterke economische kant heeft.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties