De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Geloof & Kerkdinsdag, 23 november 2010

Dr. A. H van Veluw schrijft handboek over een van de meest besproken thema’s uit de geschiedenis
Het kwaad houdt iedereen bezig

IJsselmuiden - De vraag waar het kwaad vandaan komt houdt iedereen bezig. Niet alleen christenen, maar ook anderen komen voor deze vraag te staan. Een handboek over het kwaad komt met voorzichtige antwoorden.

Door Egbert de Jong.
Het kwaad is misschien wel één van de meest besproken thema’s in de geschiedenis van de mens. Maar is er dan nog wel iets nieuws over te zeggen? En kan men überhaupt een bevredigend antwoord op deze vraag vinden?
De theoloog/ predikant dr. A.H. van Veluw (1956) heeft het in ieder geval geprobeerd in zijn nieuwe boek Waar komt het kwaad vandaan? Over God, schepping, evolutie en de oorsprong van het kwaad. Zaterdag werd het boek gepresenteerd, voor een publiek van ruim vierhonderd mensen, in zijn kerk ‘De Hoeksteen’, te IJsselmuiden.
Na een studie van ruim zeven jaar is er een vrij compleet boek verschenen over veel vragen rondom het waarom van het kwaad. Dr. Bert van Veluw richt zich met name op de vraag waar het zogenoemde natuurlijke kwaad vandaan komt.
Het probleem van het kwaad is binnen het christelijke geloof het grootste dat er is. Waarom het bestaan van het kwaad een probleem is? Omdat christenen geloven in een goede en almachtige God. En dus zou het kwaad niet mogen bestaan. Dat is voor veel mensen dé reden om niet te geloven. Als God bestaat, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld? In dit boek neemt de auteur de lezer mee in een boeiende zoektocht naar de oorsprong van het kwaad. Allerlei wegen in de doolhof van de vragen naar het ‘waarom’ worden verkend.
In Waar komt het kwaad vandaan wordt onder andere behandeld of de mens een vrije wil heeft en of hij daarmee ook de veroorzaker is van moreel kwaad. Het grootste deel van het boek gaat echter over het waarom van het natuurlijke kwaad. Het natuurlijke kwaad is het kwaad (of het lijden) ten gevolge van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, ziektes en ongelukken. Kwaad waar, op het eerste gezicht, de mens niet verantwoordelijk voor is. Daarbij komen vragen rond de schepping en de evolutieleer aan de orde.
Van Veluw schrijft ook over een opmerkelijke, Bijbelse visie op de rol van de duivel. Tenslotte wordt er een verrassende kijk op de leer van de erfzonde geboden. Deze leer is volgens de auteur een inzicht dat niet gemist kan worden, wil men de menselijke situatie en het probleem van het kwaad goed kunnen begrijpen.

Vrije wil

Het antwoord dat Bert van Veluw schetst, is dat er kwaad is, omdat God mensen een vrije wil gegeven heeft om hen op die manier liefde te kunnen laten ervaren. Zonder vrije wil zijn mensen niet in staat liefde te ervaren. De mens zou dan een robot zijn geweest. Maar God wil een echte relatie met wederzijdse verbindingen.
De uitgever (Jongbloed/Groen, Heerenveen) prees Van Veluw omdat hij zo goed een brug weet te slaan tussen de wetenschap en de preekstoel. De pastorale toon van een predikant is terug te lezen in het boek. En dat is belangrijk, want voor mensen die het kwaad in de wereld aan den lijve ondervinden is het een gevoelig onderwerp.
Het eerste exemplaar werd Van Veluw aangeboden door de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, dr. Arjan Plaisier. Deze sprak zijn bewondering voor het boek uit omdat het een karrevracht aan literatuur op een heldere en toegangelijke manier verwoordt.
Bij de boekpresentatie was aan drie geleerden gevraagd hun eerste commentaar op het boek te geven. De eerste was een dichter, dr. André Troost. Hij benadrukte vooral dat het de vraag is of we ooit echt kunnen weten waar het kwaad vandaan komt. ,,Wij moeten misschien wel onze mond houden als het om zulke vragen gaat”, stelde Troost. ,,De Bijbel zegt alleen dat God orde schept in de chaos. Voor de rest volstaat een vraagteken’’.
De tweede spreker was een filosoof, prof. dr. René van Woudenberg (Vrije Universiteit, Amsterdam). Ook hij ging in op de grenzen van ons menselijk weten. ,,Wij mensen kunnen nooit met honderd procent zekerheid zeggen dat een bepaald kwaad geen hoger doel dient”, aldus Van Woudenberg. Wij kunnen dus ook nooit met zekerheid zeggen of een bepaald kwaad zinloos is (iets wat de auteur wel doet). Volgens Van Woudenberg moeten we over God denken dat hij goede redenen heeft om iets te doen of te laten gebeuren. Anders wordt God een God van willekeur.
Tenslotte sprak een theoloog, dr. Guus Labooy. Hij noemde het boek ‘intellectueel gezien een moedig boek’, omdat de auteur een lans breekt voor een historische opvatting van de Hof van Eden en de zondeval. Ook het feit dat Van Veluw de erfzondeleer weer centraal stelt, werd door Labooy omschreven als een dappere stap. Veel theologen zijn, terecht of onterecht, verlegen met deze leer.
Waar komt het kwaad vandaan? is een boek dat voor veel gelovigen zeker de moeite waard is. Voor wie meer wil weten over de vragen rondom het waarom van het kwaad, is dit een uitstekend handboek.
i Dr. A.H. van Veluw, Waar komt het kwaad vandaan? Uitg. Jongbloed/ Groen: Heerenveen, 496 pagina’s. Prijs: 29,95 euro.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties