De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodinsdag, 23 november 2010

Smallingerland gaat ‘Plan B’ uitwerken
Sporthal in Oudega (S.) buiten beeld

Oudega (S.) - Het door het dorp zelf uitgewerkte plan voor een multifunctioneel centrum (mfc) in Oudega (S.) zal niet onverkort uitgevoerd kunnen worden. De sporthal is Smallingerland te duur. De wethouder gaat op last van de gemeenteraad van Smallingerland in gesprek met het dorp om een ‘Plan B’ uit te werken.

Dat bleek gisteravond in de commissievergadering van de gemeenteraad, waar het burgerinitiatief voor een mfc is Oudega werd besproken.
Na jaren van gesteggel werkte Oudega zelf een plan voor een mfc uit. Belangrijk onderdeel van het plan is een sporthal annex evenementenzaal. De mfc-commissie meent dat het nieuwe gebouw op sportcomplex De Kamp niet meer dan anderhalf miljoen euro hoeft te kosten. Doorrekening door de gemeente leverde echter een kostenplaatje van 2,2 miljoen op. Dat is te duur voor Smallingerland, dat in 2005 750.000 euro voor een mfc in Oudega toezegde.
Gisteravond zette voorzitter Hindrik Riemersma van Dorpsbelang tijdens de vergadering van de commissie Samenleving en Zorg van de gemeenteraad het standpunt van de inwoners van Oudega andermaal duidelijk uiteen. Het is voor de inwoners noodzakelijk dat er meer mogelijkheden komen voor korfbal en volleybal. Beide sportverenigingen moeten nu naar andere dorpen om wedstrijden te spelen.
De initiatiefnemers vinden dat Oudega (ruim zeventienhonderd inwoners) een groeidorp is en dat dergelijke voorzieningen onmisbaar zijn voor de leefbaarheid van het dorp.
Zowel het college als de meeste fracties vinden een sporthal van achthonderd vierkante meter, waarin ook ruimte is voor wedstrijden en een tribune, een brug te ver. Steun voor het volledige plan is voor de PvdA-fractie niet mogelijk. De CDA-fractie heeft waardering voor de grenzeloze inspanning van de commissie. Het CDA is voor een volwaardig mfc met een gymzaal. Een sporthal gaat ook de christendemocraten te ver.
Dat geldt ook voor wethouder Ketelaar. Zij liet weten dat een sporthal vanwege de kosten sowieso niet kan doorgaan. De wethouder gaat met Sportbedrijf Smallingerland bezien of de wedstrijden van de korfbal- en volleybalverenigingen in Drachten kunnen gaan plaatsvinden.

Voet bij stuk

Riemersma hield voet bij stuk: het dorp geeft de wens voor een sporthal van 800 vierkante meter niet op. Ook voorzitter Gaatse de Vries van de mfc-commissie zegt in een reactie de wens voor een sporthal nog niet te laten varen. ,,It is no te betiid om te sizzen: lit dy sporthal mar sitte. Wy geane noch altiten foar de bêste oplossing foar it doarp.”
De gemeenteraad gaf aan het wenselijk te vinden dat het college en de mfc-commissie nog eens om tafel gaan om een alternatief Plan B, dus met een gymzaal, te bespreken. De Vries: ,,Wy sitte net te wachtsjen op in Plan B. De evenemintenseal is essinsjeel foar Aldegea.”
Op 7 december neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het burgerinitiatief van Oudega.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties