De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Geloof & Kerkwoensdag, 29 juni 2011

Het mysterie ontrafeld?
Rob Favier
Het was zaterdag 21 mei 2011. Eigenlijk deed de datum er niet meer toe, want volgens een deskundige zou vandaag het einde der tijden aanbreken. Ik voelde me enigszins onzeker, want ik had dit nog niet eerder meegemaakt.
We hebben wat onzeker door het raam zitten staren die dag of er al iets ging gebeuren, maar de laatste loodjes wogen wel zwaar. Nu, enige tijd later, vind ik het moeilijk om het allemaal serieus te nemen en te respecteren. Dat probeer ik altijd bij iedereen, maar deze predikant uit de Verenigde Staten heeft het me wel moeilijk gemaakt. Het is niet de eerste keer dat het einde der wereld voorzegd is. En hoewel ons in de Bijbel verteld wordt dat het zal komen als een dief in de nacht, zijn er toch steeds weer stervelingen die menen het mysterie ontrafeld te hebben. De eerwaarde zat zelf met een schaal borrelnootjes naar het tafeltennissen te kijken op het moment suprème.
In ons land werden we met posters op stations gewaarschuwd voor deze dag. Nu reis ik nooit met de trein, dus ik zou de voorspelling bijna gemist hebben, ware het niet dat mijn ongelovige buurman enigszins ironisch over de heg riep hoe deze dag zou verlopen. En dát bedoel ik: hoe integer onze toekomstvoorspeller ook mag zijn, je moet heel voorzichtig te werk gaan in dit soort zaken. Want op deze manier heeft het menige lachspier beroerd van niet-gelovige medelanders die tevens hun hoofd hebben geschud over zoveel ‘gelovige onzin’.

Reizigers

Ik kan me echter ook wel weer voorstellen dat onze rekenaar zich geroepen voelde zijn visie wereldkundig te maken. Misschien moeten we uit dit gebeuren maar gewoon de positieve boodschap halen die er ongetwijfeld in zit. Het gaat over iemand die ons hartstochtelijk wil vertellen dat we niet aan het aardse moeten hechten, maar bereid moeten zijn alles op te geven voor ons geloof. Ons verblijf op deze stip in het heelal is immers maar tijdelijk? En als je dan een keer flink de wind des oordeels door de wereld laat waaien, begrijpt iedereen dat misschien weer wat beter. Het is een Bijbels gegeven dat wij komen en gaan. Daar kunnen we veel van leren. Dus toch goed dat we weer gewaarschuwd werden dat we maar reizigers zijn. Wat dat betreft, heeft onze Amerikaanse prediker gehandeld volgens zijn naam. En in de Bijbel wordt ons voortdurend verteld dat iemands naam iets zegt over wie en hoe hij is. Zoals Jacob ‘hielenvasthouder’ betekent en Esau ‘rossig’.
Zo heeft ook onze eindtijdvoorspeller zijn naam tot uitdrukking gebracht in de wijze waarop hij ons tijdelijke verblijf heeft benadrukt. Ook Paulus schrijft daar vaak over, bijvoorbeeld dat onze aardse tent zal worden afgebroken. Zo probeer ik deze Amerikaanse beroerder der zielen maar te begrijpen. O ja: hoe de goede man heet? Ds. Harold Camping...
* Rob Favier is zanger, liedjesschrijver, theoloog, entertainer en columnist van het Friesch Dagblad. Reacties: info@robfavier.nl

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties