De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 20 januari

Regiowoensdag, 29 juni 2011

Provincie knapt gebied rond wegen zelf op
Leeuwarden - Of het rijk nou wel of niet met geld over de brug komt, de Centrale As tussen Dokkum en Nijega wordt aangelegd zoals in de oorspronkelijke plannen bedoeld is. Dus inclusief de projecten die de landschappelijke kwaliteit verbeteren, zoals een natte doorgang voor dieren bij het aan te leggen aquaduct bij Feanw‚lden. De extra miljoenen die daarvoor nodig zijn, hoest de provincie Frysl‚n desnoods zelf op.
Dat liet gedeputeerde Kramer vanochtend weten tijdens de presentatie van het uitvoeringsprogramma van het nieuwe college. Daarin staat voor welke zaken de provincie de komende vier jaar geld vrijmaakt.
De provincie is momenteel met het rijk in overleg over een financiŽle bijdrage om ook de omgeving van de Centrale As op te plussen. Onduidelijk is plotseling of dat geld er nog wel komt. Kramer liet weten dat er anders een beroep wordt gedaan op de financiŽle reserves of een deel van het geld dat de provincie heeft overgehouden aan de verkoop van de aandelen Nuon. Ook voor gebiedsontwikkeling rond de te vernieuwen N381 tussen Drachten en Drentse grens en tussen Franeker en Harlingen had de provincie gerekend op rijksgeld, dat nu op de tocht staat. Ook dit gat wil de provincie desnoods met eigen geld dichten.
De provincie reserveert 10,7 miljoen euro voor projecten die het Noordoosten van Frysl‚n economisch sterker moeten maken. Het bedrag is een eerste aanzet. Daarnaast wordt er een Fries ontwikkelingsbedrijf opgericht dat complexe projecten begeleidt die zonder overheidsingrijpen niet van de grond komen.

Iepenloftspullen

Subsidies aan culturele instellingen als Tryater, Oerol, jongerentheater ín Meeuw, het tijdschrift De Moanne, Stichting Frysl‚n Pop, de popfabriek en de iepenloftspullen worden structureel. Nu zijn dat nog tijdelijke financiŽle bijdragen. Het gaat jaarlijks om 802.000 euro.
Volgens gedeputeerde De Vries krijgt de provincie zo een solide en evenwichtige begroting en kan de provincie de organisaties meer continuÔteit bieden. Dit kan alleen door 5 procent te korten op de subsidie aan alle culturele instellingen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties