De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Cultuurvrijdag, 19 augustus 2011

Iepenloftspul Jorwert is al 65 procent van kaarten kwijt
Jorwert - Voor de voorstelling Bohemia door het iepenloftspul Jorwert is momenteel 65 procent van de kaarten verkocht. Dat heeft zakelijk leider Immie Jonkman gisteren gemeld. Daarmee zit de kaartverkoop ongeveer op het niveau van 2009. Vorig jaar ging de kaartverkoop nog sneller, maar toen werd Festen gespeeld. ,,In protte minsken kinne dat fan ’e film. La Bohème fan Puccini is by it grutte publyk minder bekend, dat wy binne tige tefreden.”
De organisatie is in de begroting uitgegaan van zo’n 5500 verkochte kaarten. De voorstelling Bohemia, los geïnspireerd op Puccini’s opera, wordt in totaal achttien keer gespeeld. Er is plek voor 460 toeschouwers per keer.
Naast de losse kaartverkoop zet Jorwert steeds meer in op groepen, zoals personeelsverenigingen. ,,De tiiden dat je de kassa iepen diene en samar seistûzen kaarten ferkochten, binne foarby. Je moatte mear de minsken opsykje”, aldus bestuursvoorzitter Harry Kapsers.
Dat laatste heeft succes. Tot nu toe hebben zo’n zeshonderd Rabobankklanten een kaart gekocht met korting. En woningcorporatie Elkien komt een dag met contacten van wijkverenigingen. Regisseur Tjerk Kooistra en Jonkman zullen hen ’s middags vertellen hoe bij het iepenloftspul wordt gewerkt met vrijwilligers en ’s avonds wordt Bohemia bezocht. Op die manier probeert Jorwert ook mensen te trekken die doorgaans niet zo snel naar theater gaan. ,,As minsken ien kear oer de drompel binne, komme se faker.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties