De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Hoofdartikelwoensdag, 7 december 2011

Christenen in Egypte in benarde positie
Sinds het volk de macht heeft overgenomen in Egypte is de positie van de christenen in dat land er drastisch op achteruit gegaan. Bij aanslagen op kerken zijn dit jaar al meerdere Kopten om het leven gekomen. En de uitslag van de momenteel gehouden verkiezingen belooft weinig goeds voor hen. De Moslimbroederschap en andere fanatieke islamitische partijen hebben al tweederde van de zetels gewonnen. Bij die partijen zit geloofsvrijheid voor andersdenkenden helaas niet in hun dna. Veel Egyptische vrouwelijke christenen vrezen dat ze straks alleen over straat kunnen met een hoofddoek op. En het wordt nog moeilijker voor de Kopten om in vrijheid naar de kerk te gaan.
De apostel Marcus bracht 2000 jaar geleden het christendom naar Egypte. In de vierde eeuw was het christendom de staatsgodsdienst van Egypte. Na de Arabische verovering van het Midden-Oosten in de zevende eeuw, wist de koptisch-christelijke gemeenschap zich nog goed staande te houden. Maar hoe meer de numerieke meerderheid van de moslims toenam, hoe meer tolerantie is omgeslagen in vervolging. Dat is alleen maar erger geworden sinds de verdrijving in februari van de dictator Hosni Mubarak die niets moest hebben van de radicale islam. Kopten worden gediscrimineerd door de overheid en aangevallen door radicale moslims. De strijdkrachten gebruiken de religieuze tegenstellingen in het land om hun eigen positie te versterken.
Met acht miljoen gelovigen (circa 10 procent van de bevolking) vormen de Egyptische christenen nog de grootste christelijke gemeenschap in de landen van het Midden-Oosten, maar de kans is groot dat velen van hen een goed heenkomen gaan zoeken in het Westen. Ook in andere Arabische landen, zoals LibiŽ en TunesiŽ, staan de rechten van religieuze minderheden onder druk. Als de sombere verwachtingen werkelijkheid worden, zal de Arabische Lente tot gevolg hebben dat via de stembus de sharia (islamitische wetgeving) wordt ingevoerd. Dan worden religieuze minderheden gediscrimineerd, vrouwen als niet gelijkwaardig behandeld en algemene vrijheden ingeperkt. De ene dictatuur wordt vervangen door een andere.
Het wrange is dat de christenen juist samen met liberalen de voorhoede vormden in het volksprotest op het Tarhirplein in CaÔro tegen Mubarak. De Moslimbroederschap deed pas mee toen de val van Mubarak onafwendbaar was. De opstand van burgers die zelf hun toekomst wilden bepalen, wordt nu via de stembus gekaapt door de intolerante islam.
Maar kiest de Egyptische bevolking daar in meerderheid niet zelf voor in een democratisch proces? Dat mag zo zijn, maar het is een misvatting dat in een democratie de meerderheid altijd zijn zin kan doordrijven. In een goede democratie worden de rechten van alle minderheden gerespecteerd. Gebeurt dat niet, dan is er ook geen sprake van een democratische rechtstaat.
Het succes van de Arabische Lente in Egypte kan worden afgemeten aan de vrijheid die religieuze en niet-religieuze minderheden wordt toegestaan. Wordt de Kopten door de opkomende macht van de islam niet toegestaan hun geloof openbaar en in vrijheid te beleven, dan verwordt de Arabische Lente tot een dictatuur van een religieuze meerderheid.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties