De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiozaterdag, 31 december 2011

Bevolkingsgroei in Fryslân komt langzamerhand tot stilstand

De groei van de bevolking in Fryslân is kleiner dan landelijk gemiddeld. De groei wordt in de loop der jaren ook steeds kleiner.

Wybe Fraanje
Op dit moment telt de provincie 255 inwoners meer dan op 1 januari van dit jaar. Vorig jaar bedroeg de provinciale groei nog 1081. In 2009 kwamen er 1689 Friezen bij, en in 2008 1906. Uit deze cijfers van de laatste jaren kan de conclusie getrokken worden dat de groei vrijwel tot stilstand is gekomen.
De geringe groei in Fryslân blijft achter bij de rest van Nederland, waar over de laatste vijf jaar nog een groei van 1,6 procent is gemeten. In Fryslân lag de groei in dezelfde periode onder de 1 procent. De grootste groei vond plaats in stedelijke gebieden met een dubbele aantrekkingskracht: er is migratie vanuit zowel het binnenland als het buitenland naar deze agglomeraties.
In Fryslân valt vooral de fikse krimp (in absolute aantallen) in Franekeradeel op. Er staan nu 256 personen minder in de burgerlijke stand dan aan het begin van dit jaar. Maar die forse bevolkingsdaling is geen realiteit maar een boekhoudkundige kwestie. Het is een wat technisch verhaal, zegt Pieter Postma van de afdeling burgerzaken. ,,Vorig jaar was er een man uit Franeker die erin is geslaagd zijn postadres tweehonderd keer te verkopen. Op dat adres ontvangen mensen dan post zonder er te wonen. Virtuele inwoners noemen we die. Van die 256 mensen zijn er 170 die hier nooit gewoond hebben en nu uitgeschreven zijn.”
De man kon niet worden opgepakt, omdat het niet strafbaar is je adres als postadres ter beschikking te stellen - al dan niet tegen betaling. Maar de gemeente heeft wel het beleid aangepast. Voortaan mogen er niet meer dan twee personen op één adres worden ingeschreven als ze niet tot hetzelfde gezin behoren, aldus Postma.
In Leeuwarden was het afgelopen jaar juist een forse toename waarneembaar. De stijging van bijna zeshonderd personen betekent volgens gemeentewoordvoerder Erik Krikke ,,een gemiddelde groei” voor Leeuwarder begrippen. Het is het zesde jaar op rij dat de hoofdstad een groei van meer dan vijfhonderd personen beleeft. Leeuwarden trekt altijd veel studenten; groeiende hogescholen hebben een directe invloed op de stedelijke populatie. Bovendien zijn nieuwbouwprojecten als het Bonifatiuspark en Techum het afgelopen jaar meer en meer bewoond geraakt.

In de lift

Ook achter schijnbaar kleine mutaties zit een verhaal. Neem Harlingen, waar het uiteindelijke saldo -5 bedraagt. Tymen Hein Corporaal van de gemeente Harlingen vertelt dat niet de stad maar vooral de beide dorpen een daling laten zien. ,,Het inwonertal in Wijnaldum daalt met dertien personen en in Midlum met drie.” Harlingen zelf laat een kleine stijging zien van elf inwoners. ,,Opmerkelijk is dat de binnenstad qua bewoners daalt (-41), terwijl Plan Zuid weer vol loopt na de nieuwbouw (+79). Ook de nieuwbouwwijk Ludinga zit ondanks de economische malaise in de lift. Inmiddels wonen daar 607 mensen (+18).”
In de A7-zone valt op dat alleen het inwonertal van Opsterland daalt. Opsterland laat, net als praktisch alle andere gemeenten, altijd een golfbeweging in de cijfers zien. In augustus 2009 brak de gemeente door de grens van dertigduizend inwoners, maar zat daar vorig jaar om deze tijd weer net onder. Tjeerd Breuker van de gemeente: ,,Tot in juli steeg het aantal inwoners naar 30.046. Vanaf september zette de daling in. Het is lastig om de exacte oorzaken aan te geven, maar voor een deel hebben ze te maken met de sloop van woningen in Gorredijk (wijkvernieuwingsprojecten) en jongeren die gaan studeren en het ouderlijk huis verlaten.”
Overigens worden er ook weer woningen in Gorredijk teruggebouwd, dat is nog niet klaar.
Bekijken we de groei en afname in Friese gemeenten per duizend inwoners, dan zien we dat het Bildt 11,52 inwoners per duizend verliest en Franekeradeel zelfs 12,33. Ook Littenseradiel (6,27 op de duizend) en Ooststellingwerf (5,15) verloren relatief veel inwoners. De krimp in Lemsterland (3,30), Weststellingwerf (3,13) en Gaasterlân-Sleat (3,13) is eveneens behoorlijk groot.
De grootste relatieve groeiers zijn Leeuwarden (6,29 per duizend inwoners erbij), Skarsterlân (5,66) en Boarnsterhim (3,78). In Súdwest-Fryslân (2,52) is de groei bescheidener.
De mutaties per duizend op de eilanden staan niet in verhouding, omdat daar maar weinig mensen wonen. Daar geven de promillages een vertekend beeld is en is er niets zinnigs over te zeggen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties