De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiodonderdag, 12 januari 2012

Lot schooltje Bontebok in handen van mr gelegd
Bontebok/Heerenveen | Burgemeester en wethouders van Heerenveen willen obs Bontebok in het gelijknamige dorp na dit schooljaar sluiten, omdat die school onder de wettelijke bekostigingsnorm van 23 leerlingen uit dreigt te komen. Per 1 augustus zouden er nog 21 leerlingen zijn. Er zitten nu nog 31 leerlingen op de school, maar tien zitten in groep 8 en nieuwe aanwas wordt niet verwacht.
Scholenkoepel De Basis maakte vorig jaar al bekend de school te willen sluiten. Toen zaten er nog 56 leerlingen op de school. Mede vanwege de dreigende sluiting hebben nogal wat ouders hun kinderen elders ondergebracht. De gemeente gebruikt nu de bekostigingsnorm als argument om de school op te heffen. De onderwijskwaliteit kan niet meer worden gegarandeerd, stellen B en W. Het college acht instemming van de medezeggenschapsraad wel een voorwaarde. Op 6 februari moet de gemeenteraad er een definitief besluit over nemen.
De mr neemt op 17 januari een beslissing. ,,Het verrast ons enorm dat wij als zwakste schakel zo’n beetje als eerste aan zet zijn”, zegt voorzitter Jaap Klaverboer. ,,Maar ik snap het wel, de gemeente wil een volledig besluit en de raad kan zich achter onze beslissing verschuilen.” Volgens Klaverboer, zelf leerkracht op een andere school, is onderwijskwaliteit moeilijk meetbaar. ,,Kleine groepen hebben ook voordelen. Ik heb het gevoel dat de ouders heel tevreden zijn over het onderwijs.”
Voor de ouders komt het B en W-voorstel als een verrassing. Eind november is er nog verteld dat de school een jaar respijt zou kunnen krijgen. Volgens ouderraadlid Atsje de Vries zien ,,heel veel ouders” de school graag open blijven. ,,Wettelijk zou dat kunnen, ook al zit je onder de norm.”
Naar een oplossing voor dorpshuis De Bokkesprong, dat aan de school vast zit, wordt in overleg met Plaatselijk Belang nog gezocht. Een eerder aangekondigde sluiting is nog niet definitief.

MFA

Verder stellen B en W zich in het voorstel ‘urgente gevallen van onderwijshuisvesting’ op achter een plan om obs De Commanderije en cbs De Akker onder te brengen in een multifunctionele accommodatie op de plek van de openbare school in de hoek Sallandlaan/Veluwelaan in Heerenveen. Hiermee is een investering van zo’n 6,5 miljoen euro gemoeid. Dat betekent dat B en W vooralsnog afzien van een veel duurdere variant (ruim negen miljoen euro) aan het Akkersplein, met daarin voorzieningen voor voetbalvereniging Heerenveense Boys. Dit plan is nog niet geheel terzijde geschoven.

Letterbeam verhuist

Daarnaast staan B en W achter het voornemen van De Basis obs De Letterbeam aan de Coehoorn van Scheltingaweg in Heerenveen te verhuizen naar obs De Kempenaar aan de dr. Wumkeslaan.
In het pand ontstaat ruimte door het vertrek van Caleidoscoop per 1 maart. Het gebouw moet nog dit jaar geschikt zijn voor verhuizing van de 84 leerlingen en hun onderwijzers. Er is vier ton voor gereserveerd. Het huidige onderkomen van De Letterbeam wordt gebouwtechnisch beoordeeld als zwaar onvoldoende.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties