De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Geloof & Kerkdonderdag, 12 januari 2012

Kerkbalans: nieuwe doelgroepen aanboren blijft lastig

Jarenlang gingen de inkomsten van Kerkbalans, ondanks dalend ledental en verminderd kerkbezoek, toch íéts omhoog. Voor het eerst zijn de inkomsten gedaald, blijkt uit de cijfers over 2011.

Hanneke Goudappel
Gouda | Vandaag zijn in Utrecht de cijfers van de actie Kerkbalans over het jaar 2011 gepresenteerd. De komende weken gaan weer duizenden Kerkbalanslopers langs de deuren om een financiële bijdrage te vragen van kerkleden.
Kerkbalans is de gezamenlijke geldwervingsactie van vijf kerkgenootschappen (de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap). De Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) coördineert de actie Kerkbalans. Vier vragen aan ds. Leonie Bos uit Gouda, voorzitter van de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving (RPG), die binnen de Interkerkelijke Commissie Geldwerving de protestantse vertegenwoordiging vormt. Had u de daling van de Kerkbalans-opbrengst over 2011 verwacht?
,,Aanvankelijk dachten we, aan de hand van de toezeggingen, dat de inkomsten licht zouden stijgen. De cijfers die we nu hebben zijn nog niet de definitieve cijfers, maar de verwachting is inderdaad dat de inkomsten met zo’n 0,8 procent dalen. Kerkleden hebben wel opnieuw iets meer gegeven dan vorig jaar, een trend die al jaren zichtbaar is. Door de terugloop van het aantal leden is nu voor het eerst toch een daling in de totale inkomsten zichtbaar.”
Maakt u zich zorgen?
,,Nee, wij zijn nog niet aan het somberen. De urgentie is echter wel helder. We hopen dat plaatselijke gemeenten en parochies ook dat gevoel van urgentie hebben of krijgen, en iets gaan doen met nieuwe manieren van geldwerven. Ik denk dat we voorlopig als kerk nog wel blijven dalen in ledenaantal. Toch denk ik dat het wel degelijk mogelijk is om in de komende jaren weer een stijging van inkomsten te realiseren. Bijvoorbeeld door mensen die zich aan de rand van de kerk bevinden te motiveren geld aan de kerk te geven. Daar liggen nog steeds kansen.”
De afgelopen vijf jaar werd onder het motto ‘Verbreden en verdiepen’ Kerkbalans Nieuwe Stijl ingevoerd. Is er winst geboekt?
,,Ja, we zien positieve resultaten. Vooral als we gemeenten die in de afgelopen jaren aan de slag zijn gegaan met Kerkbalans Nieuwe Stijl vergelijken met gemeenten die dat niet hebben gedaan. Waar niets gebeurt, zie je dat de inkomsten duidelijk teruglopen. Waar onderdelen van de nieuwe strategie worden toegepast blijven de inkomsten gelijk, of nemen ze licht toe.
Uit onderzoek blijkt dat in 2010 90 procent van de plaatselijke gemeenten en parochies op de hoogte was van Kerkbalans Nieuwe Stijl, en dat 62 procent elementen van de nieuwe strategie toepast. Dat vinden we een mooi resultaat.
Vooral het ‘verdiepen’ van de geldwerving is goed geslaagd. Door goed uit te leggen waar het geld heen gaat, tasten mensen die al geven, dieper in de buidel. Het verbreden, mensen die nog niet bijdragen, motiveren om aan de kerk te geven, blijft een stuk lastiger te zijn.”
Wat wordt nu het speerpunt van Kerkbalans?
Duidelijk maken: waar gaat het geld heen, en waarom zou ik aan de kerk moeten geven, blijft de insteek. De campagne heeft een nieuwe slogan: ‘Wat is de kerk u/jou waard?’
Het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen geld aan de kerk geven. De traditionele kerkganger op leeftijd weet nog wel dat de kerk geld kost. Maar mensen van mijn leeftijd - ik ben 41 - moet je echt duidelijk maken waarom de kerk geld kost. Waar het geld precies naar toe gaat en waarom je geld aan de kerk zou moeten geven. Wanneer het lukt om dat inzichtelijk te maken, merken we dat mensen worden gemotiveerd om meer te geven.
We gaan dit jaar inzetten op het ‘trainen’ van vrijwilligers om nieuwe doelgroepen in de kerk aan te spreken. We willen met mensen ter plaatse meedenken: wat kan er bij u en jou in de wijk gebeuren. Waarom moeten de mensen in Tytsjerk aan de kerk geven. Vrijwilligers zijn vaak al heel lang met hart en ziel bezig voor Kerkbalans. Soms is het dan lastig om het roer om te gooien en dingen anders te gaan doen. Het is handig om te horen wat in andere plaatsen werkt. Plaatselijk maatwerk dus.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties