De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Regiozaterdag, 31 maart 2012

Bredere fietspaden en felle kleuren voor e-fiets
Drachten | Bredere fietspaden met inhaalstroken voor elektrische fietsen, een jaarlijkse gehoortest voor oudere fietsers en e-bikes in felle kleuren. Het is een greep uit de aanbevelingen van de 55 technasiumleerlingen van het csg Liudger in Drachten die in acht groepjes onderzoek deden naar het effect van de elektrische fiets in het verkeer. Zij deden dat in opdracht van de Fietsersbond, de belangenvereniging voor fietsers. Die nam het rapport gisteren in ontvangst.
Het vermoeden bestaat dat er meer verkeersongelukken zijn door de komst van de elektrische fiets. Dit zou te maken hebben met de snelheid van de fiets en de langere remweg. Andere verkeersgebruikers weten die vaak niet goed in te schatten met een botsing tot gevolg. Statistieken zijn er volgens de Fietsersbond echter niet, omdat bij registraties van ongelukken niet altijd onderscheid wordt gemaakt tussen de gewone fiets en een elektrisch exemplaar.
De leerlingen bedachten maatregelen om de verkeerssituatie voor alle weggebruikers veiliger te maken. Daarvoor verdiepten ze zich in de elektrische fiets. Zo bezochten ze onder meer de Batavus-fabriek in Heerenveen en brachten ze in hun eigen buurt de knelpunten in kaart tijdens de fietsroute van school naar huis.
Het groepje van Jelmer Kootstra (13) uit Beetsterzwaag stelde voor de elektrische fiets een opvallende kleur te geven, zodat andere weggebruikers hem goed opmerken. ,,Nu is het voor automobilisten moeilijk het verschil te zien, ze zien het als een gewone fiets en kunnen de snelheid verkeerd inschatten. Het is goed om elektrische fietsen duidelijk herkenbaar te maken, met kleuren of andere markering.”
Nog een aanbeveling is het jaarlijks afnemen van een gehoortest bij ouderen die in het bezit zijn van een e-fiets, en het instellen van een alcoholslot.

Infrastructuur

Daarnaast constateerden de leerlingen dat de infrastructuur niet goed is ingericht voor elektrische fietsen. Zo zijn de fietspaden te smal - waardoor fietsers elkaar niet goed kunnen passeren - en de verkeersdrempels te hoog. De Fietsersbond bekijkt wat ze met alle aanbevelingen kan doen.
De scholieren denken dat de verkoop van de e-fiets zal stijgen, óók onder jongeren. Zelf lijkt het Jelmer in elk geval wel wat om zo’n fiets te hebben. ,,Maar nu nog niet. Dat is voor mij te duur.”
Uit cijfers die de Vereniging RAI (Vereniging voor de Rijwiel en Automobiel Industrie) begin dit jaar publiceerde bleek dat de verkoop van e-fietsen vorig jaar opnieuw is toegenomen. De fiets met trapondersteuning blijft onverminderd populair in Nederland, tegen de trend van een licht dalende fietsverkoop in.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties