De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Hoofdartikelwoensdag, 23 mei 2012

EU niet langer een club waar je bij můet horen
De nationalist Tomislav Nikolic is onverwacht gekozen tot president van ServiŽ. Deze uitkomst betekent onder meer dat de plannen van ServiŽ om lid te worden van de Europese Unie op een lager pitje worden gezet. Ook zal ServiŽ minder werk maken van de verzoening met zijn buurlanden en voormalige aartsvijanden. En, ook niet onbelangrijk, de Europese Unie moet ervaren dat het EU-lidmaatschap toch minder fel wordt begeerd dan gedacht. De voorganger van de nieuwe president, Boris Tadic, spande zich in om het kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie te verwerven.
ServiŽ zal zich niet meteen van Europa af keren. Ook Nikolic beseft dat de toekomst van ServiŽ in Europa ligt. Maar ServiŽ zal wel een kritischer houding aannemen tegenover Europa en dus langer in het voorportaal naar een volledig EU-lidmaatschap blijven hangen.
Ook zal ServiŽ de blik meer op Rusland richten. Nikolic heeft ooit gezegd dat hij liever ziet dat ServiŽ een Russische provincie wordt dan dat het land lid wordt van de EU. Inmiddels denkt hij daar genuanceerder over, maar Nikolic zal meer dan Tadic streven naar een goede relatie met de traditionele bondgenoot Rusland.
Een groot obstakel richting een EU-lidmaatschap is de weigering van Nikolic om de door veel EU-landen bepleite onafhankelijkheid van de voormalige Servische provincie Kosovo te erkennen. Ook wil Nikolic niet samenwerken met het JoegoslaviŽ-Tribunaal. Onder Tadic werden belangrijke voortvluchtige verdachten van oorlogsmisdaden, Ratko Mladic en Goran Hadzic, gearresteerd en overgedragen aan het tribunaal in Den Haag.
Met de keus voor Nikolic geven de ServiŽrs aan dat hun enthousiasme voor het lidmaatschap van de Europese Unie danig is afgezwakt. De ServiŽrs verwachten klaarblijkelijk niet dat door aansluiting bij de EU hun economie uit het dal wordt getrokken. De werkloosheid in ServiŽ is hoog en de koopkracht laag, een erfenis van de betrokkenheid van ServiŽ bij de oorlogen op de Balkan in de jaren negentig en het daaropvolgende conflict met Kosovo. Nu de Europese Unie in een diepe financiŽle en economische crisis zit, is de liefde bekoeld om bij die organisatie te willen horen.
De animo voor het EU-lidmaatschap is ook verminderd door de eindeloze dialoog die voorafgaat aan het lidmaatschap. Er worden veel voorwaarden gesteld en talloze procedures moeten doorlopen worden alvorens lid te mogen worden. Net als eerder bij Turkije is in ServiŽ het gevoel verdampt dat het welkom is in de Europese familie.
De Europese Unie, die ook al te maken heeft met toenemende euroscepsis en opkomend nationalisme in eigen kring, kan uit de ontwikkelingen in ServiŽ de les trekken dat lidmaatschap van de EU niet meer vanzelfsprekend een hoge prioriteit heeft bij andere landen.
Nu de Europese Unie zich door de eurocrisis in zwaar weer bevindt, lijkt de noodzaak om EU-lid te worden zienderogen af te nemen. Waarom zoveel moeite doen lid te worden van een organisatie die economisch nauwelijks nog groeit, de schuldencrisis niet weet te bezweren en alleen maar strenge bezuinigingen op het programma heeft staan? De eens zo stralende sterren van de Europese Unie zijn danig verbleekt.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties