De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiowoensdag, 23 mei 2012

Een kleine Koninginnedag in de felle zon
Ruurd Walinga
Leeuwarden Een kleine Koninginnedag, noemde Commissaris der Koningin John Jorritsma het openingsfeest van het vernieuwde provinciehuis gisteren. Het werd een groot zangfestijn met helaas amper publiek.
Edwin van der Meulen van Tabbers Lichtdesign, de zaak die tegenover de hoofdingang van het Provinsjehűs zetelt, staat eerste rang bij het openingsspektakel. Gedurende het openingsfeest heeft hij geen klant gehad. ,,Maar bij zulk mooi weer is dat vaak zo.” Hij is verbaasd dat het zo rustig is aan de Tweebaksmarkt. ,,De organisatie had er rekening mee gehouden dat er wel vijf- tot tienduizend mensen konden komen”, weet hij, ,,maar met een paar honderd houdt het wel op.”
Aan de overkant van de straat staan 2040 koorleden, allemaal keurig en kleurrijk in de kleren, op speciaal gebouwde tribunes. Vanaf het middaguur staan ze al te oefenen in de brandende zon. Verdeeld over vier locaties hebben ze al eens geoefend, maar nog nooit samen. Als koningin Beatrix rond drie uur komt aanrijden, zetten ze onder leiding van dirigent Anne Oosterhaven het lied Mei-inoar ien in van Syb van der Ploeg.
Als vervolgens het Frysk Folksliet klinkt, krijgt Bianca van der Heide van het popkoor uit De Westereen even een brok in de keel. ,,Ik krige gewoan pikefel”, zegt ze na afloop van het gebeuren. Van haar 55 leden tellende koor waren er 38 die meezongen in het ad hoc-koor. ,,Ik hie spesjaal frij nommen. Ik hie it ek net graach misse wold. Wat wie dit moai”, reageert ze met schorre stem en een verbrand gezicht. Acht mensen uit het publiek kregen medische hulp omdat ze bevangen werden door de hitte.
Veel meer hierover, inclusief de Rede van Fryslân, in het Friesch Dagblad van vandaag

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties