De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Hoofdartikelmaandag, 19 november 2012

Kabinet werkt niet mee aan vertrouwen
De Nederlandse economie doet het niet goed. Die constatering geldt ook voor andere Europese landen, maar in verhouding tot die andere landen scoort Nederland echt slecht. De cijfers over het derde kwartaal laten een beeld zien dat nog slechter is dan dat van Spanje en ItaliŽ.
De krimp van 1,1 procent is weliswaar nog niet het definitieve percentage - nieuwe berekeningen, ter controle kunnen een ander percentage opleveren - maar het beeld blijft slecht.
Een van de achtergronden van het slechte presteren is het erg lage vertrouwen van de consument in de economie. Vrij vertaald betekent dat zorgen bij mensen over de financiŽle toekomst.
De reden voor dat slechte gevoel over de financiŽle en economische toestand is niet eenduidig. Er is het wantrouwen jegens de politiek: de afgelopen tien jaar heeft in ons land geen enkel kabinet de rit uitgezeten. Een nieuw kabinet moet zijn sporen verdienen en dus vinden er beleidswijzigingen plaats. Dat draagt niet bij aan stabiliteit in het regeren. En niet aan het vertrouwen van burgers en bedrijven.
Een andere achtergrond is de manier waarop politiek en media de bestaande situatie en de verwachtingen overbrengen. In het begin van de financiŽle crisis werd Ďgeprofeteerdí dat het werkloosheidspercentage zou stijgen tot 10 procent. Dat maakt mensen onzeker en bang. Inmiddels blijft het percentage werklozen in ons land tot het laagste van Europa.
De totstandkoming van het nieuwe kabinet is omgeven door blunders. De fouten die Rutte en Samsom hebben gemaakt bij het samenstellen van het regeerakkoord, ijlen na. Er lijkt nu enige duidelijkheid te zijn over de zorgpremie, maar volgens minister Asscher is dat hoofdstuk een van de vele die nog zullen volgen in het bezuinigingsboek.
Precies dat soort opmerkingen versterkt het wantrouwen en de onzekerheid bij de burger. Wie al getroffen wordt door bezuinigingen in de zorg, wie meer moet betalen aan kinderopvang en wie zijn huis maar niet kwijt kan, heeft voorlopig geen zin om ook maar iets uit te geven dat niet echt nodig is.
Niemand heeft een helder beeld van de eigen financiŽle toekomst zolang, bijvoorbeeld, Asscher niet duidelijk maakt wat de netto-effecten zijn van het nieuwe beleid.
Al deze onzekerheden maken dat de burger in Nederland zín portemonnee gesloten houdt. En dat betekent voor met name het midden- en kleinbedrijf een grote terugval in omzet. Wie door de winkelstraten van de steden loopt ziet de gevolgen.
En wie kijkt op de sites voor veilingen van inboedels uit faillissementen, beseft hoe diep de crisis is doorgedrongen in de samenleving.
Wie nog even verder denkt, realiseert zich hoeveel leed zich afspeelt in duizenden Nederlandse gezinnen, ten gevolge van, in het ernstigste geval, faillissement.
De politiek is in hoge mate verantwoordelijk voor het dalende consumentenvertrouwen en daarmee voor de verslechterende economie. Het is daarom verbijsterend te zien hoe het kabinet de slechte cijfers vooral gebruikt om aan te geven hoe noodzakelijk de ĎhervormingenĎ zijn. En hoe het externe factoren noemt als oorzaken. Rutte-Samsom hebben tot nu toe het land geen goede diensten bewezen. Het is de vraag of dat nog anders wordt.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

inderdaad, de analyse is ook de mijne...echter, ook de factor Europa is er een van groot belang. Nog langer geloven dat deelname aan het Euro-experiment lijkt niet haalbaar...er ontbreekt uitzicht, voordeel biedt het allang niet meer....Spanje zit te wachten op 20 miljard subsidie, dus die zeggen niets. Helaas, ik ben somber en ik kan er geen vertrouwen in hebben.

dick van wingerden, nijkerk - dinsdag, 20 november 2012


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties