De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Hoofdartikelvrijdag, 23 november 2012

Voorkomen van fouten in de zorg is plicht
Nieuws over slecht functionerende afdelingen in een ziekenhuis is al bijna gewoon; het lijkt alsof er steeds meer meldingen komen. De vanzelfsprekendheid waarmee patiŽnten zich in een ziekenhuis laten behandelen, komt daardoor onder druk te staan: doen ze het wel goed hier? Het zijn niet alleen de meldingen van slecht functionerende afdelingen, maar ook de kwaliteitslijstjes van ziekenhuizen die hun werk doen. En de openheid waarmee zorgverzekeraars hun oordeel geven over de kwaliteit van de zorg is mede achtergrond van alertheid bij patiŽnten.
Veiligheid in de medische zorg is een serieus onderwerp geworden. Alle betrokkenen moeten daar aan wennen: de werkers in de ziekenhuizen, de bestuurders van een ziekenhuis, de inspectie en ook de patiŽnten. Dat die gewenning nog niet bij iedereen heeft plaatsgevonden, blijkt soms wel erg duidelijk. Neem het VU-ziekenhuis in Amsterdam waar op de longafdeling dingen gebeurden die wel heel ernstig waren, zonder een goede communicatie daarover. Dat het ziekenhuis geen besef heeft van verhoudingen in de samenleving bleek ook nog eens met het geklungel over in het geniep gemaakte opnamen van patiŽnten, ten behoeve van een serie op een commercieel televisiestation.
Fouten in ziekenhuizen hebben soms dramatische gevolgen: van levenslange pijn of gedeeltelijk niet meer goed kunnen functioneren tot ontijdig overlijden. En de narigheid wordt des te erger als blijkt dat ziekenhuisdirecties en verzekeringen bepaald niet altijd meewerken aan openheid over wat er is gebeurd, laat staan dat ze klaar staan om de slachtoffers of hun nabestaanden tegemoet te komen. Deze week bleek dat de overheid, in de figuur van de inspectie, ook niet bepaald meewerkt aan een goede en tijdige afhandeling van klachten van patiŽnten.
Bij dit alles moet worden bedacht dat, ondanks de fouten, de medische zorg in ons land tot de beste van de wereld behoort. En het aantal fouten afgezet tegen het totale aantal verrichtingen is zeer beperkt. Deze relativering vermindert niet de ernst van fouten in individuele gevallen, maar helpt wel om een beetje realistisch beeld te hebben.
Soms is er geen misverstand over de wijze waarop de kwaliteit op een afdeling in de ziekenhuis naar een onaanvaardbaar niveau is gezakt. Er zijn gevallen bekend van artsen die niet met elkaar communiceerden. Een andere gebleken oorzaak is gebrek aan discipline in bijvoorbeeld hygiŽne.
Weer een andere oorzaak is een gebrekkig rapportage-systeem of het ontbreken van de juiste routine in het overdragen van gegevens van een patiŽnt.
In veel ziekenhuizen heerst een tamelijk strakke hiŽrarchie: de schoonmaakster onderaan de rangorde en de specialist bovenaan. De omgangscultuur kan verhinderen dat bijvoorbeeld verpleegsters een melding doen als ze zien dat een dokter zijn werk niet goed doet. Daardoor kan een misstand langer voortbestaan en/of ernstiger worden.
De openbaarheid van wat er in ziekenhuizen gebeurt, kan helpen de veiligheid te verbeteren. Alle betrokkenen hebben de plicht mee te werken aan die verbetering. Maar uitsluiten van fouten en van laakbaar gedrag kan niet: medische zorg blijft mensenwerk.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties