De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Geloof & Kerkvrijdag, 23 november 2012

Godgeleerdheid in Leiden niet langer zelfstandige studie
Leiden | De Universiteit van Leiden schrapt Godgeleerdheid en Hebreeuwse en Joodse Studies als zelfstandig opleidingen. Ze worden ingebed in bredere bacheloropleidingen. De raad van de faculteit geesteswetenschappen stemde vorige week unaniem voor dit plan, meldt het Leids Universitair Weekblad Mare.
Hiermee komt er, 437 jaar na oprichting van de universiteit, een einde aan de zelfstandige studie godgeleerdheid in Leiden. Leiden is de oudste universiteitsstad van Nederland.
De aangekondigde verhuizing van de Protestantse Theologische Universiteit van Leiden, Utrecht en Kampen naar Groningen en Amsterdam zorgde de afgelopen twee jaar voor een sterk teruggelopen instroom van nieuwe studenten, aldus Douwe de Roest, student Godgeleerdheid en studentraadslid bij geesteswetenschappen voor de Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL).
Het faculteitsbestuur wil de Leidse expertise op het gebied van Bijbelwetenschappen wel behouden, aldus Mare. ‘De Commissie Peters, die deze zomer de mogelijkheden voor de toekomst van beide opleidingen heeft onderzocht, adviseert daarom een afstudeerrichting in Godgeleerdheid te realiseren binnen de opleiding Wereldgodsdiensten.’
Geen opleving
De opleiding Hebreeuwse en Joodse studies bestaat nog maar sinds 2010 en komt voort uit Hebreeuwse en Aramese talen en culturen. Omdat dit niet heeft geleid tot een opleving in de studenteninstroom, stelt de Commissie Peters nu voor om deze opleiding in te bedden in bestaande brede bacheloropleidingen.
De veranderingen gaan waarschijnlijk in per 1 september 2014. Volgend jaar is het nog mogelijk aan een van de studies te beginnen. Voorlopig zullen de plannen niet tot ontslagen leiden.
Douwe de Roest betreurt de situatie, maar is ook realistisch. ‘Het verdwijnen van deze zelfstandige opleiding biedt kansen voor Groningen en Amsterdam. Bovendien zijn we blij dat het Leidse specialisme bij uitstek, kritische bijbelwetenschap, behouden blijft.’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties