De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Hoofdartikelzaterdag, 5 januari 2013

Maakt de nationale politie een kans?
Gemeentepolitie, rijkspolitie, regiopolitie en nu de nationale politie. De welwillende burger zal denken dat deze opeenvolging leidt tot betere politie; waarom anders het ene systeem inwisselen voor het andere? De argwanende burger zal vermoeden dat die opeenvolging helemaal niet leidt tot verbeteringen. De ervaren bestuurder, bijvoorbeeld de burgemeester, heeft ook bedenkingen. Die weet uit eigen ervaring dat de zwakke plekken in het ene systeem weliswaar worden versterkt in een ander systeem, maar dat het nieuwe systeem andere zwakke plekken heeft.
Afgezien van inhoudelijke bezwaren - in opzet, voorbereiding en uitwerking - heeft de invoering van de nationale politie ook wel iets wrang-humoristisch. Slechts enkele weken geleden stuurde de beoogde politie-baas Gerard Bouman alle 65.000 politiefunctionarissen een boekje over de nationale politie. Hij was er tot zijn verbijstering achter gekomen dat in het hogere segment van de organisatie vrijwel niemand wist wat de nationale politie inhoudt. Als dat geen aanleiding is voor (grimmig) lachen, wat dan nog wel?
Enkele maanden later is de nationale politie een feit. Bouman had een glimlach op zijn gezicht, tijdens de ceremonie van de installatie van de nationale politie, maar of hij helemaal blij is? En hebben alle mensen in de grote politie-organisatie z’n boekje al gelezen? Of hebben velen het in een hoekje weggelegd in desinteresse wegens (re)organisatie-moeheid: Friese politiemensen beleven de vierde reorganisatie in zo’n vijftien jaar.
Bouman is overigens niet te benijden. Een van de grote ‘uitdagingen’ is een gelukkig einde breien aan de soap van de computersystemen. De politie slaagt er al jaren niet in een goed functionerend communicatie- en computernetwerk te organiseren en de kosten zijn hoog, zeer hoog. Een andere ‘uitdaging’ is de bestrijding van de bureaucratie. Er is ook die van de betere toegankelijkheid van de politie op het bureau. Zal de politie voortaan meer en sneller aangiftes kunnen verwerken? En komt er echt meer blauw op straat en zijn er straks minder mensen op het bureau? Of zal blijken dat de omvorming vooral een bezuinigingsoperatie is?
Ook moet blijken of de nieuwe organisatie effectief kan zijn in reactie op grote gebeurtenissen. Hoe zijn, bijvoorbeeld, taken en verantwoordelijkheden van enerzijds de politie en anderzijds de veiligheidsregio geregeld?
De bonden zijn niet gelukkig en hebben uit protest het overleg verlaten. De minister wil weer praten, wat hem betreft ook ’s nachts. Daarmee drukt minister Opstelten (Veiligheid & Justitie) zijn verlegenheid uit over de onvrede die er bij de bonden is. Hij weet dat zij een belangrijke rol spelen bij de invoering.
De aanloop naar de reorganisatie, de scepsis in de organisatie en de angstige voorgevoelens bij deskundigen maken de start tot een hachelijke onderneming. En dan te bedenken dat de snelheid waarmee de reorganisatie moest worden ingevoerd, vooral te maken heeft met het daadkracht-syndroom van Opstelten en zijn partij de VVD. De partij wil te boek staan als de partij die dingen snel en doeltreffend regelt. De effectiviteit is niet altijd aantoonbaar, maar voor de show is er in ieder geval iets gebeurd. Hopelijk wordt de nieuwe politieorganisatie geen mislukte show.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Hier heb ik ernstige twijfels over. De politie in
ons land was divers. In de steden en grotere dorpen was de Gemeentepolitie waakzaam. Voor het
overige van NL was de Rijkspolitie paraat om in te grijpen. Daarna ging de Rijkspolitie op in één
politiekorps - geen gemeente of rijkspolitie meer - en nu één landelijk korps en alle neuzen
één richting uit? Dat gelooft géén mens. In eerste instantie dienen de grote baas en zijn onderbazen al éénrichtingsverkeer voor te staan,
maar zoveel hoofden ook zoveel zinnen.
Ik wacht maar rustig af en zal dat eens goed volgen voor commentaar voor weer een artikel
"Landelijke Poitie".
H.Wiebenga

H.Wiebenga, Itens - maandag, 7 januari 2013


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties